nieuws

Flexwerker steeds vaker ongelukkig in het werk

Personeelsmanagement

Tussen 2005 en 2017 is het aantal oproep- en invalkrachten in Nederland verdubbeld van 4 procent (292.000 werknemers) naar 8 procent (546.000) van de werknemers. Dat is slecht nieuws voor wie werkgeluk belangrijk vindt: oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk.

Flexwerker steeds vaker ongelukkig in het werk

Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De onderzoekers bestudeerden drie typen flexibele werknemers: 1) werknemers met een tijdelijk contract en/of vast contract zonder vaste uren, 2) uitzendkrachten en 3) oproep-/invalkrachten.

Fysieke belasting

Uit het onderzoek blijkt dat flexwerkers vaker dan andere werknemers moeite hebben om financieel rond te komen. Daarnaast werken zij vaker in ploegendienst en hebben ze vaker dan vaste medewerkers te maken met werk waarbij de fysieke belasting hoog is: veel herhalende bewegingen moeten maken of werken in een ongemakkelijke houding.

Leestip!

Leestip!

Mentale druk

Ook de mentale druk die gepaard gaat met werk is toegenomen. De kwantitatieve taakeisen (erg hard, snel moeten werken, veel werk moeten doen) onder oproep-/invalkrachten zijn de afgelopen jaren toegenomen en komen nu in de buurt van die van vaste medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Dat komt overeen met uitkomsten uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Hierin zegt  32 procent van het aantal ondervraagde HR-professionals zich verantwoordelijk te voelen voor de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers en zzp’ers. Maar 55 procent van de ondervraagden zegt daar geen concrete maatregelen voor te nemen.

Lees ook: Duurzame inzetbaarheid: veel woorden, weinig concrete maatregelen

Ziekteverzuim

Desondanks is het ziekteverzuim onder flexwerkers aanzienlijk lager dan onder vaste medewerkers. Vooral de werknemer die via een uitzendbureau aan het werk is, zal zich niet snel ziek melden. Onder uitzendkrachten is het verzuimpercentage in tien jaar tijd gedaald van 4,4 procent in 2007 naar 2,9 procent in 2017 (2,2% in 2016). Bij vaste werknemers is het verzuimpercentage stabiel gebleven (rond de 4,5%).

Lees ook: Ziekteverzuim weer hoger: wat kan de werkgever doen

Multi-jobbers

Het hebben van meerdere banen komt vaker voor onder de drie typen flexwerkers dan onder vaste werknemers (vooral onder oproep/-invalkrachten). Voor bijna twee derde (59%) is dat vanuit een financiële noodzaak. Vaste werknemers kiezen vooral voor een leven als multi-jobber omdat ze meer variatie in het werk willen of omdat ze zich willen ontwikkelen.

Innovatie

Uitzendkrachten krijgen veel minder vaak dan vaste medewerkers de ruimte of aanmoediging om tot innovaties (bedenken/vernieuwen of verbeteren van producten en diensten) te komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij ook minder innovatief gedrag vertonen.

Toch laten de trends hierin wel een inhaalslag zien: in tegenstelling tot bij vaste werknemers, is bij uitzendkrachten het innovatief vermogen de afgelopen tien jaar wel toegenomen.


Tip!
Het is de taak van HR om de medewerker nu en in de toekomst inzetbaar te houden. Leer meer tijdens Fit for the Future, het congres over duurzame inzetbaarheid

Reageer op dit artikel