nieuws

Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer

Personeelsmanagement

Hoewel duurzame inzetbaarheid in de meeste bedrijven prominent op de agenda staat, investeren werkgevers over het algemeen toch aanzienlijk minder in training en opleiding van oudere werknemers. En ouder betekent hierbij 45-plus. Overigens ligt dat niet alleen aan de werkgever. Ook de oudere werknemer heeft extra stimulans nodig om weer in de schoolboeken te duiken.

Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer

Dat blijkt uit een onderzoek van NetSpar, een denktank die zich bezighoudt met vraagstukken rondom het pensioen en vergrijzing. 45 jaar wordt volgens de studie gezien als het begin van het einde van de loopbaan en daarmee neemt de bereidheid van bedrijven om te investeren in werknemers af. Is een werknemer 56 jaar of ouder, dan is de kans dat hij een opleiding aangeboden krijgt 17,6 procentpunt kleiner dan voor een collega die jonger is dan 36.

Lees ook: Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer

Discriminatie

Er is dus sprake van discriminatie, maar deze term moet volgens de onderzoekers niet te letterlijk worden opgevat.  Werkgevers leggen vaak nuchtere kostenbatenanalyses aan hun inversteringsbeleid ten grondslag. Oudere werknemers worden daarbij soms als een slechte investering gezien. Zij gaan sneller met pensioen en werkgevers profiteren daardoor minder lang van investeringen in hun training of opleiding. Zolang je jongeren weet vast te houden, kan het daarom voordeliger zijn om geld te steken in hun opleiding.

Ouderen verdienen vaak meer dan jongeren en dus is het duurder wanneer zij onder werktijd een cursus of training volgen. Bovendien is het vermogen om nieuwe dingen te leren groter bij jongeren. Daardoor zouden de trainingskosten voor ouderen hoger kunnen liggen, berekenen de onderzoekers.

Trainingsbereidheid werknemers

Dan is er natuurlijk nog de vraag of oudere werknemers er wel op zitten te wachten om deel te nemen aan een training. Ook daarin valt nog wel wat te verbeteren, zo blijkt uit het onderzoek. De lagere participatie van oudere werknemers aan training of cursus ligt zowel aan werkgevers- als werknemersgedrag. Wat kan werknemers dan over de streep halen om toch te blijven investeren in hun eigen ontwikkeling?

Lees ook

‘Laat leren leiden tot positieve ervaringen’

Als leren in kleine stapjes gaat en tot positieve ervaringen leidt, blijven medewerkers zich als vanzelfsprekend ontwikkelen. Dat zegt Jos Sanders, lector ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Lees verder

  • Ten eerste is het een goed idee om de training onder werktijd aan te bieden. Oudere werknemers hebben een grotere herstelbehoefte na hun werk en zijn daarom minder bereid om in eigen tijd aan hun scholing te werken.
  • Daarnaast willen werknemers wel het idee hebben dat het zin heeft. Career plateauing, oftewel geen doorgroeimogelijkheden hebben, is volgens de onderzoekers een cruciale factor die oudere werknemers demotiveert om te blijven leren.
  • Meer geld investeren heeft minder effect dan het bieden van meer autonomie in de onderwerpkeuze voor de opleiding of cursus.
  • Ten slotte vinden oudere werknemers het belangrijk dat wat zij voor hun werk leren ook toepasbaar is in hun privésituatie.

Omscholing of bijscholing

De onderzoekers maken onderscheid tussen twee vormen training van werknemers: omscholing en bijscholing. Omscholing gaat uit van het aanleren van vaardigheden voor een andere functie, bij de eigen werkgever of juist buiten de organisatie. Bijscholing leidt tot een verbetering van de kennis en vaardigheden die werknemers gebruiken in hun huidige functie.

Bijscholing levert volgens de onderzoekers veel meer resultaat op dan omscholing. De kans dat oudere omgeschoolde werknemers een baan aangeboden krijgen als de werkgever ook toegang heeft tot jongere werknemers, is nagenoeg 0 procent. Alleen wanneer de werknemer jonger is dan 45 jaar, vergroot omscholing zijn kans op een baan. De omscholing moet dan wel gecombineerd worden met het opdoen van baanspecifieke werkervaring.

Flexibiliteit is slecht voor leven lang leren

Uit het onderzoek blijkt dat flexwerk niet bijdraagt aan leven lang leren. “Stabiele werksituaties waarin wordt ingezet op een langere arbeidsrelatie en duurzame ontwikkeling, hebben een
positieve uitwerking op een leven lang leren. Zowel werkgevers als werknemers worden dan gestimuleerd om na te denken over de investeringen die nodig zijn om de bestaande arbeidsrelatie op de lange termijn te laten slagen”, signaleren de onderzoekers.

Tip! Meer weten over de nieuwe trends & inzichten op het gebied van Learning & Development? U leert meer tijdens het Nationaal Opleiding- en Ontwikkeling Congres. Klik hier voor meer informatie

Reageer op dit artikel