nieuws

Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’

Personeelsmanagement

Na jaren van polderen ligt er sinds juni dit jaar dan eindelijk een nieuw pensioenakkoord op tafel. Uitgangspunt is een gelijke, vaste premie voor alle leeftijden. Dat gaat werkgevers veel geld kosten, menen pensioenexperts. Hun advies aan HR? Voer nu een impactanalyse uit en ga alvast in overleg met de or.

Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’

Het is er dan toch van gekomen. Het kabinet en sociale partners hebben een akkoord gesloten voor een nieuw pensioenstelsel gebaseerd op het SER-advies. Een belangrijke aanpassing is dat herverdeling van jong naar oud wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt er een gelijke premie voor iedereen en ouderen bouwen minder op dan jongeren. Werknemers die hierdoor onevenredig benadeeld worden, zijn de 45-plussers omdat zij binnen de pensioenfondsen niet langer worden ‘gesubsidieerd’ door de jongeren. De premie die werknemers tot 45 voortaan gaan betalen, wordt namelijk volledig ingezet voor hun eigen pensioen.

Compensatie 45-plussers in Pensioenakkoord

Het nieuwe akkoord stelt dan ook dat 45-plussers moeten worden gecompenseerd voor dit verlies. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft alvast een rekensommetje gemaakt en schat de kosten voor compensatie op ruim 50 miljard euro. Op welke manier en door welke partij de compensatie moet worden geregeld, laat zich vooralsnog raden. Naar verluidt is het wettelijk kader in 2022 afgerond.

Lees ook: Pensioenakkoord: de hoofdpunten en de reacties

Het nieuwe akkoord stelt dat 45-plussers moeten worden gecompenseerd voor dit verlies

Te weinig bewust van gevolgen

Een weinig gehoorde groep binnen de discussie die waart rondom het nieuwe akkoord zijn de werkgevers, meent Nicolette Opdam, partner en pensioenexpert bij HVG Law. “Het nieuwe pensioenstelsel gaat werkgevers juist vanwege de vaste pensioenpremie en voorgestelde compensatieregeling heel veel extra geld kosten”, waarschuwt zij. “De kosten kunnen makkelijk oplopen tot enkele duizenden euro’s per werknemer per jaar. Veel werkgevers zijn zich er nog helemaal niet van bewust dat zij straks het verschil moeten ophoesten tussen de leeftijdsafhankelijke (lage) pensioenpremie van nu, en de veel hogere vaste pensioenpremie van straks. Ook is de kans groot dat het vooral de werkgevers zijn die straks opdraaien voor het compenseren van 45-plussers.”

Stelregel

“Een stelregel is dat werkgevers straks 18%-20% premie per werknemer gaan betalen, terwijl ze nu een staffel hanteren die loopt van grofweg 4% voor jongere medewerkers tot en met 30% voor oudere medewerkers”, voegt Bert Baggen, senior adviseur en actuaris bij EY actuarissen, toe. “Dat is geen verplicht percentage, maar als een werkgever daarvan wil afwijken, dan moet hij hierover instemming vragen aan de ondernemingsraad. Een pensioen is tenslotte een arbeidsvoorwaarde.”

Duizenden euro’s extra per werknemer

Opdam rekent de financiële gevolgen voor werkgevers van het pensioenakkoord alvast door, waarbij ze de leeftijd en het salaris laat variëren. Een werkgever gaat straks voor een werknemer van 25 met een salaris van 30 duizend euro maar liefst 3300 euro extra betalen. Voor een 35-jarige werknemer met een salaris van 40 duizend euro is dat 3200 euro en voor een 45-jarige die 50 duizend euro verdient 1850 euro. Voor een 55-jarige werknemer met een salaris van 60 duizend euro is een werkgever voordeliger uit: zo’n 1380 euro.

Verzekeraar

Hoe jonger het personeelsbestand, hoe hoger de kosten oplopen, zo concluderen Opdam en Baggen. Bedrijven die denken dat het allemaal wel losloopt met de veranderingen binnen dit pensioenakkoord omdat ze hun pensioenregeling niet hebben afgesloten bij een pensioenfonds maar bij een pensioenverzekeraar, komen bedrogen uit. “De nieuwe regels gelden voor iedereen”, benadrukt Baggen.

“Voer alvast een eerste impactanalyse uit”, zo luidt het advies van Opdam aan HR. “Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn”, zegt ze. “Reken door hoeveel pensioenpremie het bedrijf nu betaalt voor werknemers en leg dat naast de berekening waarbij je 18%-20% betaalt voor álle werknemers. Ergens bevindt zich een omslagpunt afhankelijk van de leeftijden van het personeel. Ga vervolgens nu al in gesprek met de ondernemingsraad om te kijken naar oplossingen. Je moet daar samen uitkomen. En denk niet: ik wacht wel tot onze verzekeraar met een oplossing komt. Want die kan dat niet omdat verzekeraars zelf niet de middelen hebben om compensatie voor hun rekening te nemen. Ze kunnen werkgevers daar hooguit bij faciliteren.”

Reageer op dit artikel