nieuws

Vergrijzing: doe er je voordeel mee

Personeelsmanagement

Volgend jaar zijn meer dan 5 miljoen werkenden de 50 jaar gepasseerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Een ware uitdaging voor HR? Kijk ook eens naar de positieve kanten van vergrijzing.”

Vergrijzing: doe er je voordeel mee

In 1981 was het grootste deel van de beroepsbevolking 30-34 jaar oud, in 2020 zullen de meesten 50-54 jaar zijn. “Dit brengt risico’s met zich mee. 55-plussers hebben namelijk een grotere kans op bijvoorbeeld hartklachten en slijtage aan het bewegingsapparaat”, zegt Aukje Rekkers-Staal, senior adviseur zorg en bedrijfszorg bij CZ. (Zie ook de infographic)

Behoefte aan oplossingen

HR-managers van productiebedrijven merken volgens haar allang dat fysieke krachten en het cognitieve vermogen van mensen afnemen naarmate ze ouder worden. “Met name ondernemingen in branches zoals bouw- en nijverheid, industrie en zorg waar verhoudingsgewijs nu al een grote groep ouderen werkzaam is, hebben behoefte aan oplossingen om medewerkers gezond en inzetbaar te houden.”

Bron: CBS NIDI TNO-WEA

Lees ook: Vitaal langer doorwerken: drie tips voor HR

Punt is echter dat tot nog toe oudere medewerkers pas aandacht kregen als zich een serieus probleem aandiende. “Maar om mensen hun werkleven lang mobiel te houden, is het beter al vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Als je alleen maar een gesprek hebt als iemand ziek is, ben je aan het repareren, terwijl HR-managers beter kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor alle medewerkers.

Zachte kant gezondheid

Een ander probleem is volgens Rekkers dat men de kwestie niet durft aan te kaarten. “De harde kant van arbeidsomstandigheden durven we allemaal te benoemen. Als je in de fabriek komt is het heel normaal om mensen te vertellen waar ze mogen lopen en dat ze een helm en gehoorbescherming moeten gebruiken. We spreken elkaar daar moeiteloos op aan. Op de zachte kant van gezondheid en veiligheid doen we dat (nog) niet. Terwijl het wel zou moeten, omdat het van goed werkgever- en werknemerschap getuigt om met elkaar het gesprek over gezondheid in relatie tot inzetbaarheid te voeren.”

Lees ook: Mag de werkgever zich bemoeien met de levensstijl van medewerkers?

Ouderen verzuimen minder vaak

Doordat oudere medewerkers een grotere kans hebben op valpartijen, krachtsverlies en ziekten als diabetes, kanker en hart- en vaataandoeningen, verzuimen ze per saldo langer dan jongeren. “Maar, aan de andere kant, melden ze zich ook minder vaak absent. Daarnaast beschikken oudere medewerkers over waardevolle kennis, zijn ze evenwichtig en werken ze nauwkeurig”, aldus Rekkers.

Waarom ligt vergrijzing toch zo gevoelig?

Collega Wouter Schouten ziet ook de positieve kanten van vergrijzing en noemt het zelfs een ‘fact of life’. “Waarom ligt vergrijzing toch zo gevoelig? Voor werkgevers is het heel normaal om te onderzoeken wat medewerkers nodig hebben om te presteren. Het is waar dat oudere medewerkers kenmerken hebben die vragen om een bepaalde aanpak. Maar hetzelfde kun je beweren van de generatie X. Jonge medewerkers hebben ook hun specifieke problemen en uitdagingen.”

Wanneer een medewerker lichamelijke klachten krijgt, is het zaak om er wat aan te doen, stelt Schouten. “Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar voor fysieke klachten. Vaak zijn die doodeenvoudig . Zo zou je oudere medewerkers na dertig jaar dienst kunnen inzetten als mentor van jongeren.”

Tip, lees ook: Vitaal langer doorwerken: drie tips voor HR

Gezond oud worden

Schouten zegt blij te zijn dat er steeds meer in de preventieve sfeer gebeurt. “We zien dat mensen steeds meer bewegen en zich bewuster bezig gaan houden met voeding. Daardoor worden steeds meer medewerkers gezond oud. Werkgevers spelen daarin een cruciale rol. Preventie is een belangrijk onderdeel van levensfasebewust personeelsbeleid. Daarnaast zijn er geweldige technische innovaties onderweg die alles op z’n kop zetten.”

Je kan er van denken wat je wilt, maar voor lichamelijk zwaar belastend werk is technologie een uitkomst

Robotisering meer geaccepteerd

Als voorbeeld wijst hij op Japan. “Daar is vergrijzing van een andere orde. Eén werkende voorziet er drie niet-werkenden van inkomen. Er zijn te weinig mensen om het werk te doen. Dat leidt tot interessante oplossingen. In verzorgingstehuizen staan bedden die het mensen makkelijker maken om op te staan. Verpleegkundigen dragen er een exoskelet, waardoor ze veel meer werk kunnen doen, waardoor het werk veel minder belastend wordt. De robotisering is er al veel meer geaccepteerd dan in het westen. Er zijn hotels waar je incheckt bij een robot en er zijn robots in de zorg die het eten rondbrengen en met mensen knuffelen om de eenzaamheid tegen te gaan.”

Ook in Nederland neemt technologie een hoge vlucht. “Er verrijzen megagrote distributiecentra waar straks nog maar 200 mensen werken, omdat die centra volledig zijn gerobotiseerd. Het zware werk wordt dus uitbesteed. Je kan er van denken wat je wilt, maar voor lichamelijk zwaar belastend werk is technologie een uitkomst. Straks liggen we met z’n allen aan het strand, terwijl de machines het geld verdienen. Wat mij betreft stoppen we ermee om alleen naar de negatieve gevolgen te kijken. Vergrijzing heeft heel veel positieve gevolgen.”

gezondheidsmanagement

 

 

Reageer op dit artikel