nieuws

Over tien jaar heeft kwart van werknemers burn-out

Personeelsmanagement

Als werkstress niet beter wordt aangepakt, is in 2030 een op de vier werknemers wegens burn-outklachten uitgevallen of veel minder inzetbaar. Dat voorspelt Arbo Unie.

Over tien jaar heeft kwart van werknemers burn-out

Nederland is ziek‘, zei toenmalig minister-president Ruud Lubbers in 1990 toen het aantal arbeidsongeschikten in Nederland was opgelopen tot 900.000. In de jaren daarna werd het aantal mensen dat wegens arbeidsongeschiktheid aan de zijlijn stond fors teruggedrongen. Maar kijkend naar de voorspelling van Arbo Unie staat Nederland een nieuwe arbeidsongeschiktheidscrisis te wachten. ‘Zonder ingrijpen, stijgt het percentage van de beroepsbevolking dat in 2030 thuis zit of beduidend minder functioneert naar 25 procent.’

Weinig urgentie

Volgens prof. dr. Willem van Rhenen, stressexpert en als chief health officer bij Arbo Unie, voelen werkgevers nog weinig  urgentie bij het voorkomen van burn-out. Dit terwijl het aantal burn-outgevallen de laatste twintig jaar is verdubbeld. 20 tot 25 procent van de jongeren kampt al met stressklachten.

Congres

Congres

Traditionele blik

“De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom stress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren”, zegt van Rhenen.

“Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning. Het lijken eenvoudige ingrepen, maar het is verbazingwekkend hoe weinig werkgevers het toepassen.”

Inzetten op preventie

Arbo Unie vindt dat werkgevers veel meer moeten inzetten op preventie en het ontwikkelen van voldoende veerkracht bij werknemers.

Reageer op dit artikel