Whitepapers

Zestien manieren om een burn-out voor te zijn

Personeelsmanagement

Zestien manieren om een burn-out voor te zijn

Als organisaties serieus werk willen maken van de preventie van burn-out, dan is inzicht nodig in de factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van burn-out. Door waar nodig stressbronnen weg te nemen, raken medewerkers minder snel overbelast.

Geef medewerkers voldoende ruimte om hun doelen te bereiken op een manier die ze zelf het beste vinden. Autonomie leidt tot meer bevlogenheid en zorgt ervoor dat medewerkers minder stress ervaren.

Wanneer organisaties een beter zicht ontwikkelen op deze oorzaken van stress, kunnen ze het burn-outrisico aanzienlijk verlagen. De HRM-afdeling kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van deze bronnen, het geven van voorlichting aan leidinggevenden en het adviseren van de directie om adequate maatregelen te treffen.

Deze whitepaper behandelt zestien manieren om stressbronnen te herkennen en weg te nemen. Hiermee zorgt u voor minder stress en bent u een burn-out voor.

Download de whitepaper

Reageer op dit artikel