artikel

Jong talent: Arjen Banach

Persoonlijke ontwikkeling

Jonge HR-professionals aan het begin van hun loopbaan. Ze vertellen over hun werk, ambities en de trends die zij zien op HR-gebied. Dit keer Arjen Banach (29).

Jong talent: Arjen Banach

Mijn werk
Als spreker en dagvoorzitter reis ik heel Nederland door om bij congressen en organisaties inspiratie te brengen over hoe toekomstgericht te werken. Concreet betekent dat dat ik professionals activeer rondom thema’s als enerzijds verandering en innovatie en anderszijds werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Ze zijn beiden van groot belang. Zonder een inspirerende organisatiecultuur zal veranderen altijd een moeilijk proces zijn. Maar een focus op alleen werkgeluk zonder te kijken hoe vernieuwd moet worden is ook niet goed voor organisaties. Je bent ten slotte geen dagopvang voor volwassenen.

Over vijf jaar
Over vijf jaar doe ik nog steeds hetzelfde wat ik nu doe, dat hoop ik ten minste. Ik vind het ontzettend mooi om op een plek energie te komen brengen rondom een bepaald onderwerp. Die vertrekenergie is hard nodig; het is de brandstof om dingen anders te doen. Veel organisaties hebben nog een flinke weg te gaan om echt toekomstgericht te worden. De noodzaak daartoe wordt ook steeds groter, want als jij niet vernieuwd of medewerkers inspireert, dan doet de concurrent het wel. En als de concurrent er niet is, dan wordt deze wel opgericht. Over vijf jaar krijgen we hopelijk een landschap van werkgevers die veel beter voor hun mensen zorgen en vanuit daar ook meer in staat zijn om succesvol te vernieuwen.

Arjen Banach

Leeftijd: 29
Opleiding: Welke opleiding iemand heef genoten vind ik steeds minder relevant worden in deze complexe wereld, dus laat ik als statement dit niet vertellen.
Functie: spreker & dagvoorzitter
Organisatie: Arjen Banach Company

De belangrijkste HR-trend
Wat ik mis in heel veel organisaties is een veilige omgeving om in te kunnen presteren. De prestatielat komt steeds hoger te liggen door de snel veranderende wereld waarin onze organisaties opereren. Psychologische veiligheid is een belangrijk fundament om je werk te kunnen doen. Over het algemeen bevinden managers zich in een veilige cirkel maar de kunst is om ook medewerkers toe te laten tot die cirkel. Kan en mag je zijn wie je bent op je werk, word je gezien, mag je input leveren, wordt dat serieus genomen? Pas als dat is geborgd in de cultuur, kan je van professionals verwachten dat ze bijzondere prestaties leveren. Niet als ze ’s ochtends hun persoonlijkheid achter moeten laten op de parkeerplaats en met een masker op aan het werk moeten gaan.

Het besef moet nu toch wel zijn neergedaald dat die piramide moet worden omgedraaid

Mijn grootste verbazing tot nu
Waar ik me nog steeds over verbaas, is dat bijna alle organisaties nog volgens een hiërarchische piramide werken. Het besef moet nu toch wel zijn neergedaald dat die piramide moet worden omgedraaid. Geen piramide meer, maar een cornetto-model. Als organisatie ben je opgericht om ergens waarde te creëren, maar wie creëren die waarde? Dat zijn de medewerkers! Om die reden is het fout om in het organogram een raad van bestuur of directie bovenaan te zetten. Het draait niet om hen. Draai de piramide om en wees dienend aan de laag die boven je zit. Als manager is je belangrijkste zorg om te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Je leidt in eerste instantie de mensen, niet de organisatie (en dat is precies wat veel managers wel doen).

Dit zou ik graag beter kunnen
Ik ben altijd geneigd om op dit soort vragen te zeggen dat ik erg gelukkig ben met wat ik op dit moment al heb en kan, ik hoef niet zo nodig meer te kunnen. Als ik toch iets zou moeten noemen ben ik er van overtuigd dat organisaties werk anders moeten organiseren. Ondanks dat medewerkers hier een hele belangrijke schakel zijn, lukt dit alleen maar als managers mee veranderen. Er moeten dan wel een verandering in, dan wel een verandering van managers plaatsvinden. Zijn zij niet aan boord, dan is het vechten tegen de bierkaai. Ik zou nog wel beter mensen laag in de organisatie (als je de piramide omdraait) willen kunnen bewegen om hun voornemens om te zetten tot daadwerkelijke actie. Het is meer dan ooit nodig.

Reageer op dit artikel