blog

Betere adviesvaardigheden: wat levert het je op?

Persoonlijke ontwikkeling

Het ontwikkelen of versterken van de adviesvaardigheden is een opleidingsbehoefte die in de jaarlijkse gesprekken regelmatig door adviseurs van stafafdelingen wordt geuit. Wat houden adviesvaardigheden concreet in? Wat verbeter je dan precies? En niet onbelangrijk, wat levert het hebben van sterke adviesvaardigheden je op? In deze blog geef ik antwoord op deze vragen.

Betere adviesvaardigheden: wat levert het je op?

Waarom de adviesvaardigheden versterken?

Al jaren blijkt in de praktijk van de HR Professional dat het expert zijn op een bepaald vakgebied, niet voldoende is om de directie/manager/medewerker goed te adviseren. De HR expertise blijkt te weinig aan te sluiten bij actuele veranderprocessen en spannende ontwikkelingen in de organisatie. De huidige opdrachtgever wil een HR-adviseur die meedenkt, die partner in business is. Zij zijn meer geholpen met een frisse blik om zo een ander perspectief op het probleem te krijgen en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Dit vraagt een ander adviesrepertoire. Het vraagt ook ander gedrag van de adviseur en bovenal een andere relatie met de klant. Deelnemers aan een training Adviesvaardigheden geven vaak als leerwensen aan, dat zij hun managers/medewerkers willen beïnvloeden, overtuigen en activeren en dat zij daarbij willen leren om sterker in hun schoenen te staan.

Wat is eigenlijk een advies?

Op de middelbare school had ik een leraar Latijn, die vele standaard gebruikte woorden uit het Latijn wist te herleiden, zodat die woorden beter te begrijpen zijn. Zo ontleed ik het woord ‘advies’ in ‘ad’ en ‘visio’. In het Latijn betekent ‘ad’ erbij, toegevoegd. Het woord ‘visio’ betekent zien. Dus advies is een toegevoegd gezichtspunt, oftewel een frisse kijk op de zaak, die een positieve verandering en verbetering tot stand brengt.

Voorbeeld

Voorbeeld van een vraag aan HR: Een organisatie heeft een personeelsbestand, waarbij meer dan de helft van de werknemers uit freelancers bestaat. De expertise van de freelancers is nodig om aan de vraag van klanten te voldoen en om te kunnen groeien. Nu komt het kabinet met een nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) waarin maatregelen staan voor o.a. flexibele arbeid en het ontslagrecht. De vraag aan HR is: “Hoe kan de expertise van de freelancers beschikbaar blijven, rekening houdend met de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening?” Welke vaardigheden heb je als HR adviseur nodig om tot een toegevoegd gezichtspunt, oftewel tot een overtuigend advies te komen?

Welke vaardigheden heb je als adviseur nodig?

Om de benodigde vaardigheden op een logische manier te ordenen, koppel ik ze aan de drie fases van het adviesproces: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Werkelijke vraag boven water krijgen

Als een manager of medewerker met een opdracht of vraag bij jou als HR-adviseur komt (zoals hierboven de vraag over behoud van expertise van freelancers), is het de kunst om de werkelijke vraag boven tafel te krijgen (fase beeldvorming), om tot een heldere en concrete diagnose te komen (fase oordeelsvorming) en om de beoogde verandering/verbetering te bewerkstelligen (fase besluitvorming). De vaardigheden die je per fase nodig hebt, zijn:

  • Fase beeldvorming: zelfreflectie (bijv. Octogramtest met je voorkeur-adviesstijlen), luisteren en verbinding maken.
  • Fase oordeelsvorming: gegevens verzamelen/analyseren, samenwerken/netwerken en feedback geven/-vragen.
  • Fase besluitvorming: plannen en organiseren, onderhandelen.
  • Met deze fasering en adviesvaardigheden creëer je draagvlak. Frustrerende situaties, zoals ‘over de schutting gooien’ of ‘een advies dat in de la belandt’ zijn dan verleden tijd.

Wat leveren sterke adviesvaardigheden op?

Sterke adviesvaardigheden zorgen ervoor dat de klant (directie, manager, medewerker) zich echt geholpen voelt. Dat wil zeggen dat het toegevoegd gezichtspunt van de HR-professional resultaat heeft opgeleverd. En wel een zodanig resultaat, dat een persoon, team, afdeling of de hele organisatie een essentiële verandering en verbetering heeft doorgemaakt. Dit levert een hoge mate van geloofwaardigheid en een positief imago van de HR-functie op. Met sterke adviesvaardigheden ga je een mooie toekomst tegemoet!


Deze blog is geschreven door Jacqueline Crijns.

Reageer op dit artikel