blog

Verhoog je toegevoegde waarde door ‘natuurlijke beïnvloedingskracht’

Persoonlijke ontwikkeling

Het is niet zo vreemd dat beïnvloedingsvermogen in de top 5 van benodigde competenties van de HR-professional staat. In een snel veranderende omgeving en hoge organisatie dynamiek, is de mate van impact die de HR-professional heeft bepalend voor het succes van HR.

Verhoog je toegevoegde waarde door ‘natuurlijke beïnvloedingskracht’

De veelvoud van rollen die de HR-professional invult is groot, evenals de diversiteit in de verschillende aspecten van de functie. Dat maakt een goede invulling van de HR functie complex en tegelijkertijd ook zo interessant en uitdagend. Denk aan activiteiten als:

  • Het zijn van een goede gesprekspartner voor het lijnmanagement en directie;
  • Zowel vertrouwenspersoon, motivator als ‘schop onder de kont’ coach voor de medewerkers kunnen zijn;
  • Het actief meedenken over strategische zaken en tegelijkertijd uitvoerende taken oppakken;
  • Het goed kunnen inschatten van de best man on the job;
  • Het – soms politieke en sensitieve – spel van communicatie, aanvoelen wanneer te spreken en wanneer te luisteren; hoe door te pakken of juist af te remmen;
  • Et cetera.

De mate van impact

Het is overduidelijk dat de uitkomst van bovengenoemde rollen geheel afhankelijk is van de mate van impact die de HR professional heeft. Het heeft niet veel voorstellingsvermogen nodig om te zien wat het effect van nauwelijks, een beetje of juist veel invloed hebben, op het resultaat van die rollen heeft.

Invloed maakt het verschil tussen het zijn van een onmisbare kracht binnen de organisatie en een functie die ‘nu eenmaal uitgevoerd moet worden’.

Trucs, aanleren van gewoonte of natuurlijke kracht?

Bij beïnvloeden denken we al gauw aan de principes van Cialdini, de wet van wederkerigheid (als ik iets voor jou doe, dan zal jij iets voor mij doen) is daar een mooi voorbeeld van. Het lastige van die principes van Cialdini echter is dat, wanneer ze te bewust worden ingezet, deze principes al snel op trucjes lijken. En aangezien integriteit een must is voor de HR professional, is dit niet de beste weg om in te slaan.

Zelf ben ik echt een liefhebber van de 1e eigenschap van Stephen Covey: pro-activiteit. De boodschap die Covey meegeeft is, geef vooral focus aan die zaken waar je invloed op kunt uitoefenen. Richt de energie, aandacht en tijd op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Met andere woorden, door te groeien in zelf-leiderschap, groeit het beïnvloedingsvermogen mee. Met het aanleren van de pro-activiteit gewoonte neemt je invloedbereik substantieel toe.

Kinderspel

Een nog natuurlijkere manier om je beïnvloedingskracht te vergroten en authentiek toe te passen is om je bewust te zijn van je talent: de natuurlijke aanleg voor denken, voelen en gedrag. Een aantal talenten zijn ultieme impact makers, deze talenten zetten anderen aan om resultaten te behalen. Denk bijvoorbeeld aan MAXIMALISATION (de drijvende kracht om iedere keer weer beter te worden), ACTIVATOR (de kunst om mensen in beweging te krijgen) of COMMUNICATION (mensen meekrijgen met je boodschap). Door bewust te worden van de natuurlijk invloed-aanleg en deze actief te ontwikkelen tot kracht, wordt beïnvloeden kinderspel.

Met behulp van zijn of haar natuurlijke beïnvloedingskracht kan de HR professional met veel minder moeite en inspanning veel grotere resultaten behalen. Voor zichzelf, de medewerkers én de organisatie.

Deze blog is geschreven door Esther Loorbach.  

Reageer op dit artikel