nieuws

Zo creëer je een leeromgeving

Persoonlijke ontwikkeling

Zo creëer je een leeromgeving

Hoe leert HR alle medewerkers om te blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling? Les één: creëer een leeromgeving in de organisatie. Maar hoe doe je dat?

Het middenmanagement overtuigen. Dat is volgens Hans Schuurmans van online opleider SkillsTown en spreker op het congres Opleiding en Ontwikkeling, dé manier om een leeromgeving te creëren. De middenmanagers houden volgens hem vaak de boot af. Zij moeten de medewerker juist een steuntje in de rug geven en hem helpen bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Nieuwe vormen van leren maken het tegenwoordig makkelijker en aantrekkelijker om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling, vindt Schuurmans. Vier vragen over het nieuwe leren.

Hoe ziet het nieuwe leren in organisaties eruit. Wat is er veranderd?

“Leren is een middel om beter te kunnen presteren. Zo moet je het zien. En door online leren kunnen we makkelijker beter gaan presteren. Leren is van oudsher eigenlijk het proces binnen organisaties waar de meeste verspilling in zit. Als je niets noteert tijdens een les, dat blijkt uit onderzoek, weet je na drie weken nog maar 8 procent. Dus de verspilling is 92 procent. De vraag is echter: moet je altijd wel alles willen leren? We gaan naar een hybride vorm van leren: bepaalde basisdingen moet je leren, maar over andere dingen kun je je gewoon laten informeren. Stel je volgt een dag een Excel-cursus. Dan leer je eerst de basis: wat is een rij, kolom en tabel? Als je dat al weet, heb je er niets aan. Bij een online cursus kun je dat deel overslaan en gericht op zoek gaan naar wat je wilt leren. Performance support in optima forma.”

‘Bepaalde basisdingen moet je leren, maar over andere

dingen kun je je gewoon laten informeren’

Van leren naar performance support?

“Performance support is kortweg leren wat je op dat moment en op die plek nodig hebt om beter te presteren. Daar gaan organisaties nu veel meer naartoe: gericht leren op de werkplek. Een mooi voorbeeld van performance support is de cv-monteur die op het display van een ketel ziet staan: ‘storing 82’. Als hij vergeten is wat voor storing dat is, pakt hij zijn tablet erbij en zoekt het op. En soms gaat het nog een stap verder door microlearning; korte filmpjes die bijvoorbeeld laten zien hoe je in Excel een datumfilter in een draaitabel zet. Zo worden leeroplossingen effectiever.”

‘Niet iedereen is op de hoogte van de

kracht van die manier van leren’

Kent HR alle nieuwe leervormen?

“E-learning, webinars; dat staat inmiddels wel op het netvlies van HR. Maar op het terrein van performance support zijn zeker nog wel stappen te maken. Niet iedereen is op de hoogte van de kracht van die manier van leren. Maar grote organisaties zien dat gelukkig nu wel in. Een korte, gerichte instructie bijvoorbeeld in een filmpje inspireert en motiveert de medewerkers veel meer dan een klassikale les. En dat is belangrijk, want medewerkers moeten werken aan hun duurzame inzetbaarheid, zeker in deze snel veranderende wereld. En met verandering kun je in mijn ogen maar op één manier succesvol omgaan en dat is door jezelf te ontwikkelen. Nieuwe vormen van leren maken dit makkelijker en aantrekkelijker. En dus alleen daarom al zou HR zich hierin meer moeten verdiepen.”

Wat kan HR nog meer doen om medewerkers te laten leren?

“Over het algemeen doet HR het prima. Het ontbreekt de HRM’er zeker niet aan visie op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Maar het gaat mis bij de middenmanagers; die houden vaak de boot af. HR zou in dat opzicht meer de strijd aan moeten gaan en het middenmanagement ervan moeten overtuigen dat het creëren van een leeromgeving van groot belang is voor de persoonlijke ontwikkeling. Als je start met een online academie in een organisatie heb je altijd enthousiaste medewerkers die er meteen vol in duiken. Maar je hebt ook een groep die zegt er niet aan toe te komen en veel ondersteuning nodig heeft. Die moeten dan echt een steuntje in de rug krijgen van hun manager. En juist daar valt nog een hoop te verbeteren.”

 

Reageer op dit artikel