artikel

Pensioenontslag: dit moet HR weten

Uitstroom Premium

Pensioenontslag: dit moet HR weten

Het pensioenontslag is de laatste jaren nogal ingewikkeld geworden. Hoe zit het precies met het pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst? Waar moet je op letten? Het ontslag wegens de pensioengerechtigde leeftijd in een notendop.

Een pensioenontslag is de laatste jaren veel complexer geworden. Dit komt omdat de AOW-leeftijd elk jaar stapsgewijs wordt verhoogd, gecombineerd met de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015. Bij een pensioenontslag speelt vaak een pensioenontslagbeding een belangrijke rol. …