nieuws

Wat HR kan leren van het exitgesprek

Uitstroom

Wanneer mensen de organisatie verlaten, wil je weten waarom. Een exitgesprek levert kwalitatieve informatie op over de vertrekredenen.

Wat HR kan leren van het exitgesprek

Waar vaak veel aandacht wordt besteed aan de instroom van talentvolle medewerkers, wordt de uitstroom nog wel eens vergeten. Een exitgesprek kan problemen binnen de organisatie aan het licht brengen die anders verborgen zouden blijven. Dat stellen dr. A.W.T Kampermann en drs. J. Valk in hun boek Personeelsbeleid: heden en morgen.

Rol van de leidinggevende

De aangewezen personen voor dit gesprek zijn de leidinggevende en de HR-adviseur. De rolverdeling is dat de HR-adviseur de informatie verzamelt over de oorzaken van vertrek. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het gesprek. Een uitzondering hierop is de situatie waarbij de verhoudingen tussen de medewerker en de leidinggevende verstoord zijn, of zelfs de oorzaak zijn voor het vertrek.

Dan kan het gesprek, naast de HR-adviseur, met een andere manager gevoerd worden of juist in beslotenheid met de HR-adviseur of een vertrouwenspersoon in de organisatie.

Redenen voor vertrek

Het exitinterview draait dus om de centrale vraag waarom iemand weggaat. Welke redenen geven de vertrekkers op voor hun besluit?

De meest voorkomende motieven
zijn:

  • ergens anders prettiger werk kunnen krijgen;
  • ergens anders meer kunnen verdienen en/of promotie kunnen maken;
  • moeilijkheden met leidinggevenden of collega’s;
  • persoonlijke omstandigheden.

Dit zijn de motieven die men opgeeft, maar het zijn niet altijd de ware motieven. Toch is het waarschijnlijk dat veruit de meeste medewerkers bereid zijn hun ware redenen voor vertrek te noemen.

Niets te verliezen in exitgesprek

Juist wie vertrekt, kan het zich veroorloven vrijuit te spreken. Hij of zij heeft bij deze werkgever weinig meer te verliezen. Dit neemt intussen niet weg dat de interviewer dit exitgesprek zorgvuldig moet voeren.

De medewerker zal soms, zonder de bedoeling om de ander op een dwaalspoor te brengen, zijn eigenlijke motief pas na enig doorvragen onder woorden brengen. Denk bijvoorbeeld aan de persoon die zich als nieuweling na drie maanden nog steeds niet opgenomen voelt door zijn collega’s en elders iets meer kan verdienen.

Bevindingen uit exitgesprek bespreken

Het is raadzaam om na het exitgesprek de bevindingen door te spreken met de betreffende afdeling waar de medewerker heeft gewerkt. Sommige problemen kunnen ook herkenbaar zijn voor anderen en het bespreekbaar maken daarvan kan in het belang van de sfeer en prestaties zijn.

Reageer op dit artikel