nieuws

Transitievergoeding: PW. Transitietool geschikt voor oude en nieuwe regels

Uitstroom

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels voor de berekening van de transitievergoeding. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Bepaal of dit van toepassing is en gebruikt de PW. Transitietool voor het berekenen van de vergoeding.

Transitievergoeding: PW. Transitietool geschikt voor oude en nieuwe regels

De oude berekeningswijze blijft van toepassing bij een einddatum in 2020, waarbij óók sprake is van één van de volgende vier situaties:

  1. De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd;
  2. De werknemer heeft vóór 1 januari 2020 schriftelijk met de opzegging ingestemd;
  3. De arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV (of een cao-commissie) én het verzoek om toestemming is gedaan vóór 1 januari 2020;
  4. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 ingediend.

Lees ook: De transitievergoeding: de belangrijkste wijzigingen samengevat

Wet arbeidsmarkt in balans

De veranderende regels zijn een gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de WAB aangenomen op 5 februari 2019. De Eerste Kamer heeft de WAB op dinsdag 29 mei aangenomen. De ingangsdatum is 1 januari 2020.

Lees ook: Transitievergoeding: wat als de werkgever niet kan betalen?

Transitievergoeding berekenen

De PW. Transitietool is een (nu nog) gratis tool om de transitievergoeding eenvoudig te berekenen. De tool biedt de volgende voordelen:

  • Juridisch getoetst door KZO|013 Advocaten;
  • Gaat verder waar andere tools stoppen;
  • Uitkomst op maat;
  • Volledig & efficiënt.

Oude en nieuwe situatie

Van de tool staan op dit moment twee versies online waardoor deze geschikt is om te gebruiken voor werknemers die onder de oude én de nieuwe situatie vallen.

Reageer op dit artikel