Niet iedereen verdient evenveel in de gezondheidszorg

Naar aanleiding van vragen uit de zorgwereld voerde artsenintermediairbureau BKV begin 2009 een salarisonderzoek uit onder zo'n 1.350 artsen. De conclusie kan snel en overduidelijk getrokken worden uit de resultaten: de inkomens van artsen in de gezondheidszorg zijn niet gelijk verdeeld.