Mensen met publieke taak ervaren veel geweld

Van de werknemers met een publieke taak in Nederland heeft 65 procent het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag. Het gedrag loopt uiteen van schelden tot discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag onder collega's is daarentegen flink afgenomen.