Bekijk alle content

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd doorwerken na AOW-leeftijd

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werken na AOW-leeftijd' om de samenwerking met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, voor een specifieke periode vast te leggen.

Voorbeeldbrief waarschuwing met disciplinaire maatregel

Voorbeeldbrief waarschuwing met disciplinaire maatregel

Deze voorbeeldbrief kun je gebruiken om de werknemer een officiële waarschuwing te geven en mee te delen welke disciplinaire maatregel wordt genomen.

Voorbeeldbrief voorstel individuele wijziging van arbeidsvoorwaarden

Voorbeeldbrief voorstel individuele wijziging van arbeidsvoorwaarden

Deze voorbeeldbrief kun je gebruiken om de werknemer een voorstel te doen tot wijziging van de individuele arbeidsvoorwaarden.

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding

Gebruik deze 'Voorbeeldbrief inroepen concurrentiebeding' na afloop van het dienstverband, om de werknemer te wijzen op het eerder overeengekomen concurrentiebeding.

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief laat je de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd door een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Gebruik dit voorbeelddocument om een effectief personeelshandboek op te stellen voor je organisatie. In dit handboek kun je bijvoorbeeld artikelen opnemen over je huisregels, vakantie en verzuim.

Voorbeeldbrief aanbod arbeidsovereenkomst

Voorbeeldbrief aanbod arbeidsovereenkomst

Met deze voorbeeldbrief kun je de werknemer een arbeidsovereenkomst in concept voorleggen.

Voorbeeldbrief bevestiging ouderschapsverlof

Voorbeeldbrief bevestiging ouderschapsverlof

Gebruik dit document Voorbeeldbrief bevestiging ouderschapsverlof om aan de werknemer te laten weten dat hij (of zij) ouderschapsverlof kan opnemen.

Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (informeel)

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (informeel)

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (informeel taalgebruik)' om de samenwerking met je werknemer voor een specifieke periode vast te leggen.

Voorbeeldbrief finale waarschuwing werknemer

Voorbeeldbrief finale waarschuwing werknemer

Gebruik deze voorbeeldbrief om aan je werknemer een officiële en laatste waarschuwing over te brengen. De vervolgstap na deze finale waarschuwing kan een disciplinaire maatregel zijn. 

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsplaats in overleg

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsplaats in overleg

Wanneer de arbeidsplaats van de werknemer na onderling overleg wijzigt, kun je dit met behulp van deze voorbeeldbrief bevestigen.

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsplaats op verzoek

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsplaats op verzoek

Met deze voorbeeldbrief kun je de wijziging van de arbeidsplaats aan de werknemer bevestigen.

Voorbeeldbrief bevestiging eenzijdige wijziging ex art. 7.611 BW

Voorbeeldbrief bevestiging eenzijdige wijziging ex art. 7.611 BW

Met deze voorbeeldbrief kun je een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan je werknemer bevestigen.

Voorbeeldbrief entiteitswijziging werkgever

Voorbeeldbrief entiteitswijziging werkgever

Gebruik dit document om aan de werknemer mee te delen dat sprake is van wijzigingen ten aanzien van de entiteit van de werkgever.

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsduur op verzoek

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsduur op verzoek

Wanneer de werknemer een verzoek heeft ingediend om zijn arbeidsduur te wijzigen, kun je gebruikmaken van dit voorbeelddocument voor de bevestiging.

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsduur in overleg

Voorbeeldbrief wijziging arbeidsduur in overleg

Gebruik dit document 'Brief wijziging arbeidsduur in overleg' om de wijziging van de arbeidsduur aan de werknemer te bevestigen.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (informeel)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (informeel)

Gebruik dit document 'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (informeel taalgebruik)' om de samenwerking met een werknemer vast te leggen.