Bekijk alle content

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

Denk hieraan bij de arbeids- en rusttijden

De Arbeidstijdenwet bevat voorschriften voor arbeids- en rusttijden met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Zo werkt ontslag met wederzijds goedvinden

Zo werkt ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en de werknemer het er over eens zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wat zijn de aandachtspunten?

Dit moet je weten over de Wet verhoging minimumloon

Dit moet je weten over de Wet verhoging minimumloon

Met deze (spoed)wet stijgt het wettelijk minimumloon tussentijds met 1,2%. Hierdoor stijgt het minimumuurloon naar verwachting van € 13,27 per uur naar € 13,43 per uur.

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Op basis van deze wet kun je met je werknemer afspraken maken over zijn of haar bereikbaarheid buiten werktijd.

Dit moet je weten over de Wet herziening bedrag ineens

Dit moet je weten over de Wet herziening bedrag ineens

Met deze wet kan je werknemer, als pensioendeelnemer, ervoor kiezen om eenmalig een (pensioen)bedrag in één keer uit te laten betalen.

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit moet je weten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WIA is van toepassing op mensen die als gevolg van ziekte een loonverlies lijden van ten minste 35%. Hierover lees je alles in deze praktijkgids.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Dit moet je weten over bedingen in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kun je naast de duur van de overeenkomst, de functie en het verschuldigde loon nog andere bepalingen opnemen. Zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatiebeding.

Dit moet je weten over loondoorbetaling bij ziekte

Dit moet je weten over loondoorbetaling bij ziekte

De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken het loon door te betalen, de loondoorbetalingsverplichting.

Dit zet je in de personeelsgids

Dit zet je in de personeelsgids

Arbeidsvoorwaarden regel je in de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst en de personeelsgids. Wat staat waar?

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Alles wat HR moet weten bij een bedrijfsovername

Wat in het spraakgebruik veelal bedrijfsovername of fusie wordt genoemd, wordt in het arbeidsrecht geduid als een 'overgang van onderneming'. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over bedrijfsovername.

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Deze regelgeving biedt werknemers (vanaf 100) de mogelijkheid om te delen in de winst van je organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers hun invloed binnen je onderneming vergroten.

Dit moet je weten over werving en selectie

Dit moet je weten over werving en selectie

Er bestaat geen algemene wettelijke regeling omtrent werving en selectie van personeel. Wel moet je een aantal specifieke regels in acht nemen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over werving en selectie.

Denk hieraan bij een thuiswerkovereenkomst

Denk hieraan bij een thuiswerkovereenkomst

Wanneer sluit je een thuiswerkovereenkomst en bestaat het recht op thuiswerken? Dit en meer in de praktijkgids Arbeidsrecht.

Dit moet je weten over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst

Dit moet je weten over de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst

Eindigt een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer, dan is er een aantal zaken waarop moet worden gelet. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over afwikkeling van de arbeidsovereenkomst.

Dit moet je weten over het minimumloon

Dit moet je weten over het minimumloon

Wettelijk zijn er minimumbedragen vastgesteld die aan een werknemer moeten worden betaald. Hoofdregel is dat een lager bedrag dan in de wet is vermeld, niet mag worden overeengekomen. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over het minimumloon.

Dit moet je weten over opzegverboden

Dit moet je weten over opzegverboden

De wet kent een aantal opzegverboden. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over opzegverboden.

Dit moet je weten over het recht op loonbetaling

Dit moet je weten over het recht op loonbetaling

Als werkgever ben je aan de werknemer loon verschuldigd. Uitgangspunt hierbij is geen arbeid, wel loon, tenzij het niet-verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer komt. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over recht op...

Stage: hoe je het als HR regelt is van groot belang

Dit moet je weten over scholing en stage

De stageperiode is een proefperiode waarin je een goed beeld kan vormen van de stagiair(e). Heb jij stagiairs of medewerkers met een praktijkovereenkomst? Lees alles over scholing en stage.