Schoolvoorbeeld van correct ontslag

Het UWV heeft een werknemer eerst niet, maar na bezwaar wel een WW-uitkering toegekend. De werkgever is het daar niet mee eens en wordt door de rechtbank in het gelijk gesteld. De werknemer is zijn uitkering weer kwijt. Ook de Centrale Raad van Beroep weigert de uitkering vast te stellen. Want de werknemer is verwijtbaar werkloos geworden. Een schoolvoorbeeld van de juiste procedure aan de kant van de werkgever.