Publieke organisaties krijgen subsidie voor bescherming medewerkers

37 organisaties met een publieke taak krijgen dit jaar anderhalf miljoen euro van het ministerie van BZK om agressie tegen hun medewerkers te bestrijden. De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren ter voorkoming, beperking en afhandeling van voorvallen van agressie en geweld en/of het terugbrengen van respect voor de werknemers met een publieke taak.