Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming

ONDERZOEK - Voor ziekenhuizen en woningcorporaties zijn de baten van het omvormen van stichtingen en verenigingen tot maatschappelijke ondernemingen (MO) beperkt. Een MO leidt weliswaar tot duidelijkere en beter te handhaven gedragsregels voor het bestuur en toezicht, maar dit is meestal niet in het belang van het bestuur van de instellingen zelf. Zij zullen om die reden niet snel voor de MO kiezen. Niet zozeer het bestuur van de stichtingen en verenigingen, als wel de belanghebbenden zoals patiënten en huurders zullen voordeel hebben bij een overstap naar de MO, zo concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau in het rapport Op zoek naar winst voor de Maatschappelijke Onderneming: Een economische analyse.