De ontwikkeling van corporate social responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een proces van verzakelijking door. Het combineren van maatschappelijke activiteiten met financieel voordeel voor de eigen onderneming vormt niet langer een taboe. Door synergie tussen deze zaken, door het beter benutten van de eigen competenties en door wederzijdse voordelen is er meer kans of effectiviteit en op continuïteit.