Genieten van verandering

De wereld verandert en met haar moeten organisaties, structuren en gewoontes mee veranderen. Een bekende reflex bij verandering is om ons hiertegen te verzetten. Volgens Karim Benammar kunnen we beter onze functies, werkwijzen en houding zo herkaderen dat er resonantie is met de nieuwe werkelijkheid. Dan klopt het weer.