Brancheorganisaties actiever dan gedacht

Brancheorganisaties helpen actief bij het beperken van de risico's van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hun leden maken echter maar mondjesmaat gebruik van de beschikbare diensten. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door MarketConcern Van Spaendonck onder alle brancheorganisaties.