Arbeidsmobiliteit heeft flinke boost nodig

Bestuurders maken zich zorgen over de mobiliteit in de organisatie (44%). Ze vinden dat de arbeidsmobiliteit, zowel in- door- en uitstroom, een flinke boost moet krijgen.