Rechter stelt hoge eisen aan afwijzing aanpassing arbeidsduur

Een werknemer wil na afloop van haar ouderschapsverlof niet meer uren gaan werken. Ze vraagt daarom aanpassing van haar arbeidsduur. Haar werkgever weigert: haar baan zou een inzet van minimaal 30 uur vergen. De kantonrechter geeft de werkgever gelijk, maar het hof oordeelt anders.