Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Aandachtspunten bij niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  • Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer, moet je de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de overeengekomen duur schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst – al dan niet – wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Als je niet op tijd aan deze ‘aanzegplicht’ voldoet, kan de werknemer aanspraak maken op een boete. Het is daarom belangrijk dat de bijgevoegde brief tijdig wordt verstuurd.
  • De aanzegplicht is niet van toepassing als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum gesteld is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan ter vervanging van een ziekte collega of voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een collega. Ook in dat geval is het natuurlijk raadzaam (en netjes) om de werknemer op tijd te laten weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.
  • Verstuur de brief per aangetekende post en per gewone post, zodat er zo min mogelijk risico bestaat dat er een discussie kan ontstaan over de vraag of de brief – al dan niet – op tijd aan de werknemer is bezorgd.

Over dit voorbeelddocument

De voorbeelddocumenten zijn zorgvuldig opgesteld door Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Het zijn algemene documenten die je zo nodig kunt (of moet) aanvullen. Voor maatwerk of advies in concrete praktijksituaties kun je deskundig advies inwinnen, bijvoorbeeld bij Capra Advocaten. Bij vragen kun je ook direct mailen naar William van Wijngaarden (w.vanwijngaarden@capra.nl).

Recente artikelen

Dit moet je weten over ontslaggronden

Een ontslag op bedrijfseconomische gronden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt via het UWV, voor alle andere ontslaggronden is de kantonrechter.

Checklist offboarding

De offboarding is net zo belangrijk als de onboarding. Hoe richt je dat goed in? Met deze checklist zie je niks over het hoofd.

Aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen, ook wel een ontslagvergunning.

Zo werkt ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn werkgever en de werknemer het er over eens zijn dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Wat zijn de aandachtspunten?

Meer voorbeelddocumenten