Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na het afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Aandachtspunten bij niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  • Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer, moet je de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de overeengekomen duur schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst – al dan niet – wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Als je niet op tijd aan deze ‘aanzegplicht’ voldoet, kan de werknemer aanspraak maken op een boete. Het is daarom belangrijk dat de bijgevoegde brief tijdig wordt verstuurd.
  • De aanzegplicht is niet van toepassing als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum gesteld is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan ter vervanging van een ziekte collega of voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een collega. Ook in dat geval is het natuurlijk raadzaam (en netjes) om de werknemer op tijd te laten weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.
  • Verstuur de brief per aangetekende post en per gewone post, zodat er zo min mogelijk risico bestaat dat er een discussie kan ontstaan over de vraag of de brief – al dan niet – op tijd aan de werknemer is bezorgd.

Over dit voorbeelddocument

De voorbeelddocumenten zijn zorgvuldig opgesteld door Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Het zijn algemene documenten die je zo nodig kunt (of moet) aanvullen. Voor maatwerk of advies in concrete praktijksituaties kun je deskundig advies inwinnen, bijvoorbeeld bij Capra Advocaten. Bij vragen kun je ook direct mailen naar William van Wijngaarden (w.vanwijngaarden@capra.nl).

Onderdeel van de collectie

Ontslag

Je kunt niet zomaar iemand ontslaan. Daar zijn allemaal regels aan verbonden. Hoe ontbind je een arbeidsovereenkomst? Hoe voer je een exitgesprek? Hoe bouw je een dossier op en wanneer mag je iemand op staande voet ontslaan? In dit dossier vind je alle antwoorden.

William van Wijngaarden

William van Wijngaarden

Advocaat arbeidsrecht Capra Advocaten

William is advocaat en werkzaam bij Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Zij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en treden op als juridisch adviseur voor non-profitorganisaties binnen overheid, onderwijs en zorg.