blog

Absurd

Arbeidsrecht

2021 was een roerig jaar. Met opvallend gemak kwamen voorstellen van het kabinet Rutte V, die enige jaren geleden nog geen schijn van kans hadden gehad, nu moeiteloos door de Eerste en Tweede Kamer.

Absurd

Niet zo vreemd, nu – na het echec van Rutte IV – de PvdA helemaal uit het parlement is verdwenen en Groen Links is gedecimeerd. Maar het afschaffen van de Arbeidstijdenwet, het verplicht onbetaald overwerken door werknemers en decimeren van de sociale voorzieningen zouden normaal gesproken op meer weerstand hebben kunnen rekenen. De protesten van de Rode Hesjes in de straten van de grote steden hebben daar niets aan kunnen veranderen. Rutte kon alle protesten eenvoudig pareren door te verwijzen naar het regeerakkoord en “de kiezer heeft gesproken” bij de vervroegde verkiezingen van afgelopen februari. Dat Forum voor Democratie zou instemmen met de plannen van de VVD was te verwachten. Maar van het CDA, de derde coalitiepartner, had meer tegenspel mogen worden verwacht. De christen-democraten waren echter blij met het wisselgeld dat zij binnenhaalden voor hun achterban, de boeren en de middenstand.

Absurd? Ja natuurlijk. Ik zie het hier niet gebeuren. Onmogelijk? Je weet maar nooit. Zie wat er om ons heen gebeurt. In Hongarije mogen werkgevers hun werknemers honderd uur per jaar laten overwerken (gemiddeld dus een volle werkdag per week!) en de vergoeding hoeft pas na drie jaar te worden uitbetaald. Dat is ook een vorm van binding van medewerkers. Zie wat Trump bewerkstelligt in de VS. En wat verder kijkend dan de wereld van de arbeid: zie wat er gebeurt met het rechtssysteem in Polen, het asielbeleid in Oostenrijk, de Brexit.

2018 was een roerig jaar. En dat zal in 2021 niet anders zijn. Nederland, let op uw zaakje. En vooral op uw sociale gezicht. Ik wens u een sociaal 2019.

Reageer op dit artikel