nieuws

Nabestaanden eisen ten onrechte ontbindingsvergoeding

Arbeidsrecht

Een woningstichting begint een ontbindingsprocedure tegen een haar werknemers en spreekt daarbij een vergoeding af. Voordat het contract werd ontbonden, overleed de werknemer. Zijn familie eist de vergoeding van ruim 65 duizend euro op.

Woningstichting Domijn sleept de nabestaanden van de werkgever voor de rechter wanneer deze proberen de ontbindingsovereenkomst te laten executeren op straffe van een dwangsom van zeventigduizend euro.

De werkgever heeft de nabestaanden drie maanden salaris gegeven, evenals een vergoeding voor nog openstaande verlofuren. Domijn vindt ze daarmee aan haar verplichtingen heeft voldaan en stelt dat de nabestaanden misbruik maken van hun bevoegdheid om de ontbindingsbeschikking ten uitvoer te brengen.

De rechter is het met de werkgever eens. Door het overlijden van de werknemer is de ontbindingsbeschikking vervallen. Wanneer de erfgenamen hier toch aanspraak op willen maken, moeten zij een bodemprocedure beginnen.

Reageer op dit artikel