nieuws

Bonden eisen overleg over initiatiefwet ambtenaren

Arbeidsrecht

Bonden eisen overleg over initiatiefwet ambtenaren

De vakcentrales voor overheidspersoneel vinden dat de intiatiefwet van D66 en CDA respectloos omgaat met ambtenaren. Zij eisen overleg met de minister.

De initiatiefwet ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’, die eind januari wordt besproken in de Tweede Kamer, grijpt drastisch in in de arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming van ambtenaren. Over dit voorstel is geen overleg geweest met de werknemersorganisatie, terwijl dit volgens de vakcentrales wel wettelijk vereist is. Daarom eisen zij in een brief aan minister Spies van Binnenlandse Zaken overleg over de ingediende initiatiefwet. Mocht de minister hier niet op in gaan, dan stappen ze naar de rechter om het overleg af te dwingen.

Arbeidsovereenkomst
Invoering van het wetsvoorstel houdt volgens de bonden in dat een aanzienlijk deel van het overheidspersoneel een andere rechtspositie krijgt. Honderdduizenden ambtenaren zullen niet langer werkzaam zijn op basis van een ambtelijke aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst hebben. Ook willen de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, het ontslagrecht van ambtenaren aanpakken. Dit is voor overheidspersoneel anders geregeld. Voor ambtenaren geldt dat niemand vooraf toetst of het ontslag terecht is. Een ambtenaar wordt ontslagen en kan pas ná ontslag in bezwaar en beroep om te laten toetsen of het ontslag had mogen plaatsvinden.

Afschaffing van de ambtenarenstatus kost volgens de Raad van State tenminste 146 miljoen euro. Volgens onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek kan de overheid per jaar echter 7 tot 22 miljoen euro besparen  wanneer de bijzondere arbeidsrechtelijke regels voor ambtenaren niet meer van kracht zijn.

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

 

Reageer op dit artikel