nieuws

‘Niemand wil een flexibele schil’

Arbeidsrecht

Een versoepeling van het ontslagrecht geeft jongeren meer kans op een vaste baan, zegt Ronald Beltzer in zijn oratie begin februari aan de Universiteit van Amsterdam.

Beltzer is hoogleraar Arbeid & Onderneming aan de UvA. Hij vindt het ondernemingsrecht in Nederland te liberaal en het arbeidsrecht te sociaal-conservatief. Arbeidsrecht en ondernemingrecht zouden meer naar elkaar toe mogen groeien, stelt hij. Zo ontstaat een evenwichtigere arbeidsmarkt.

Wat is de huidige situatie wat betreft arbeidsrecht en ondernemingsrecht?
Beltzer: ‘Het arbeidsrecht is erg sociaal-conservatief voor de 45-plussers die lid zijn van een vakbond. Jongeren, die vaak niet lid zijn van een vakbond, hebben de tijdelijke contracten maar te slikken. Het ondernemingsrecht is te liberaal waar het gaat om bescherming van anderen, zoals werknemers en de samenleving. Ondernemingsrecht en arbeidsrecht dienen meer naar elkaar toe groeien. Dit is iets wat ik niet zomaar verzin, maar wat ook vrij breed gedragen wordt. We zijn de afgelopen tien jaar een beetje de weg kwijtgeraakt met de Angelsaksische invloed en nadruk op aandeelhoudersbelang, maar daarin zie je al een kentering. Er is een tendens dat ondernemers meer rekenschap geven aan werknemers, zoals in de medezeggenschap. En er is al langer de roep om het ontslagrecht aan te passen, dat is nu veel te star.'

Welk voordeel biedt een soepeler ontslagrecht?
Beltzer: ‘Het ontslagrecht zit enorm op slot en dat maakt dat werkgevers veel tijdelijke contracten afsluiten. Werkgevers creëren meer een meer die  flexibele schil dankzij dat starre ontslagrecht. Je kan een werknemer nu alleen snel ontslaan als je hem of haar een zak geld mee geeft. Nergens in Europa is ontslag zo duur. En dus ga je als werkgever andere wegen bewandelen, zoals payrolling. Maar eigenlijk wil niemand die flexibele schil. Ook werkgevers niet.'

Wat is het belangrijkste dat moet veranderen in het arbeidsrecht?
Beltzer: ‘Het arbeidsrecht moet veranderen op het gebied van cao's, ontslag en ziekte. Als je ervoor zorgt dat cao's alleen maar gelden voor vakbondsleden, zullen meer mensen lid worden, ook jongeren. Daarmee zijn de bonden weer meer in alle lagen van de beroepsbevolking tegenwoordig en zullen ze evenwichtiger optreden. Wat het ontslagrecht betreft: nergens in de wereld bemoeit een overheid zich vooraf met ontslag. Die UWV-route kan worden geschrapt, zoals ook staat in het voorstel van het D66-kamerlid Koser Kaja – wat ik een prima voorstel vind. De werknemer houdt hierbij wel het recht om naar de kantonrechter te gaan en het ontslag aan te vechten. Tot slot moet de doorbetaling bij ziekte veel korter. Werkgevers moeten nu  twee jaar doorbetalen, waardoor ze aarzelen om mensen in vaste dienst te nemen of ouderen aan te nemen. Dat een werkgever twee jaar risico draagt, is veel te lang.'

Reageer op dit artikel