nieuws

Zijn flexibele werktijden een verworven recht?

Arbeidsrecht

Zijn flexibele werktijden een verworven recht?

Een werknemer die jaren lang flexibel mocht werken, eist voor de rechter dat deze situatie wordt voortgezet. Maar zijn flexibele werktijden een verworven recht?

De man geldt als een uitstekend functionerende werknemer, die in principe mag werken wanneer hij wil, zolang hij als belastingadviseur maar veel geld binnenhaalt voor zijn werkgever. In maart 2011 overlijdt zijn vrouw plotseling, waarna de man achterblijft met twee kleine kinderen. Ruim anderhalf jaar staat zijn werkgever toe dat hij minder uren werkt dan zijn arbeidsovereenkomst voorschrijft, maar daarna wordt van hem verwacht dat hij weer volgens zijn contract gaat werken. Door de verslechterde economische omstandigheden moet ook bij deze werkgever het werk door minder mensen worden gedaan, dus ook de eerder toegestane flexibele werkuren zijn voor de werkgever niet meer bespreekbaar.

De werknemer meldt zich ziek en stuurt aan op mediation. Omdat de inzet van de mediation handhaving van de flexibele werktijden is, iets waar de werkgever niet aan wil, loopt het bemiddelingstraject op niets uit. De werknemer meldt zich opnieuw ziek en de werkgever dreigt met het staken van de loondoorbetaling.

De werknemer wil dat de rechter zijn werkgever verplicht om verder te gaan met mediation en hem bovendien de opdracht geeft de werknemer op flexibele tijden te laten werken. Daar gaat de rechter niet in mee, omdat de mediation als doel heeft om tot een overeenkomst te komen over de werktijden. De werknemer kan niet én door het voeren van een mediation én door het vragen van een rechterlijke uitspraak zijn gelijk proberen te halen, waar het de werktijden betreft.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is volgens de rechter dat die uitsluitend kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Een rechterlijk bevel, op straffe van dwangsommen, aan één van partijen om een mediation te laten plaatsvinden of voort te zetten, verhoudt zich niet met dit uitgangspunt.

Ook wat betreft de flexibele werktijden vangt de werknemer bot. Uitgangspunt is de getekende arbeidsovereenkomst, en hierin staan de werktijden heel precies omschreven. Het staat een werkgever in beginsel vrij, zeker bij gewijzigde (markt)omstandigheden waar hier sprake van is, om na een periode van flexibiliteit de touwtjes weer aan te trekken. Door de werknemer tot december 2012 de gelegenheid te geven om minder uren op kantoor te zijn, heeft de werkgever zich na het overlijden van diens vrouw voldaan aan de eisen van goed werkgeverschap.
LJN: BZ5149, Rechtbank Amsterdam

Reageer op dit artikel