nieuws

Wie bepaalt of zieke werknemer mag werken?

Arbeidsrecht

Wie bepaalt of zieke werknemer mag werken?

Een werknemer kan wegens nekklachten niet meer dan drie uur per dag werken. Hij wordt op staande voet ontslagen als blijkt dat hij elders wel werkt. Maar mag de werkgever zich wel een oordeel aanmeten over de belastbaarheid van een medewerker?

De werknemer heeft nekklachten en gaat volgens het advies van de bedrijfsarts dagelijks na tweeënhalf uur werken naar huis. Dan krijgt zijn werkgever een anonieme tip waaruit blijkt dat wel werkzaamheden verricht voor het schoonmaakbedrijf van zijn schoonvader. De werkgever schakelt een bedrijfsrechercheur in. Deze constateert dat de man inderdaad urenlang in het pand is waar zijn schoonvader schoonmaakt. Hierop wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werkgever heeft binnen het bedrijf aanpassingen gedaan en de man hoeft niet meer te werken dan hij aankan. De werkgever verwacht op zijn beurt van de werknemer dat die dan ook werkt zoveel hij kan en pas naar huis gaat als hij zijn grens heeft bereikt. Door op zijn minst de suggestie te wekken dat hij elders aan het werk is, heeft de werknemer het vertrouwen van zijn werkgever onherstelbaar geschaad.

De werknemer heeft noch tegen zijn werkgever noch tegen de bedrijfsarts verteld dat hij ook tijdens zijn arbeidsongeschiktheid actief is in het bedrijf van zijn schoonvader. De kantonrechter noemt dat onbegrijpelijk, omdat hierdoor geen volledig beeld van de omvang van de beperkingen op grond van zijn arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Maar geschaad vertrouwen is niet per se voldoende voor ontslag op staande voet.

Dat de werknemer niet zelf heeft besloten om dagelijks door te werken tot hij aanvoelde dat het niet meer ging, is volgens de kantonrechter terecht. Naar het oordeel van de kantonrechter is het in zijn algemeenheid ook niet wenselijk als de mate van belastbaarheid aan de arbeidsongeschikte medewerker wordt overgelaten. Niet uit te sluiten is dat deze door onkunde zijn situatie onjuist beoordeeld of door omstandigheden op het werk een niet verantwoorde keuze maakt. Niet voor niets is het oordeel over de arbeidsongeschiktheid overgelaten aan derden, zoals de bedrijfsarts of het UWV, in het kader van een deskundigenoordeel.

Wanneer de werkgever van mening was dat de werknemer meer had kunnen werken, had het voor de hand gelegen om een second opinion of herbeoordeling aan te vragen. Nu dat niet is gebeurd, kan de werkgever niet stellen door de werknemer bedrogen te zijn.

De werkgever moet de werknemer weer toelaten tot zijn werkplek en moet aan alle (achterstallige) loonverplichtingen voldoen.

LJN: BZ9126, Sector kanton Rechtbank Breda

TIP! Alles leren over gezond werken en het voorkomen van verzuim? Bezoek het congres Over Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 25 juni.

Reageer op dit artikel