nieuws

Moet inconsequente werkgever ontslagverzoek intrekken?

Arbeidsrecht

Moet inconsequente werkgever ontslagverzoek intrekken?

Bij een reorganisatie krijgen medewerkers nieuwe functies aangeboden. Een werknemer vraagt uitstel op de reactietermijn. De werkgever constateert dat hij weigert. Mag dat?

Een bedrijf in de metaalbranche voert vanwege slechte resultaten een reorganisatie door. Dit heeft gevolgen voor een aantal administratieve krachten en de ploegbazen. Enkele ploegbazen krijgen te horen dat hun functie vervalt en vervangen wordt door de nieuwe functie van meewerkend voorman. Ze krijgen twee weken de tijd om te reageren.

Een werknemer is arbeidsongeschikt als dit wordt meegedeeld en kan niet meteen reageren op de aangeboden nieuwe functie. Hij wil bovendien de aanbieding van zijn werkgever bespreken met de vakorganisatie. Hij vraagt daarom om uitstel. Enkele dagen voor het verstrijken van de deadline meldt de werkgever dat hij het aanbod intrekt. Hij gaat hierbij niet in op het verzoek om uitstel. De werkgever vraagt de werknemer wel op kantoor te komen, waar hem wordt meegedeeld dat er een ontbindingsverzoek voor hem is ingediend bij de kantonrechter.

Slechte werkhouding en oncollegiaal gedrag

De kantonrechter constateert dat er in het verzoek geen melding is gemaakt van de aangeboden nieuwe functie. Dat had wel gemoeten. Ook is de rechter verbaasd over het feit dat de werkgever constateert dat de werknemer de nieuwe functie heeft geweigerd. Door ziekte kon de werknemer niet eerder reageren, maar van weigering was geen sprake. Het bevreemdt de kantonrechter dat de werkgever geen uitstel wilde verlenen. De werkgever probeert de werknemer nog zwart te maken door hem een slechte werkhouding en oncollegiaal gedrag na te geven. Verder wordt de werknemer bestempeld als verbaal agressief. Deze verwijten worden tijdens de zitting niet geconcretiseerd.

De werkgever krijgt een sneer van de rechter en stelt dat het aan zorgvuldigheid ontbreekt. De man heeft elf jaar lang uitstekend gefunctioneerd en er is geen reden de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter weigert het verzoek van de werkgever.

Rechtbank Midden Nederland. ECLI:NL:RBMNE:2014:376
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIP
Alles weten over onstlagredenen en – procedures? Volg de opleiding Ontslag: als het moet, doe het goed
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reageer op dit artikel