nieuws

Kink in de kabel bij invoering Wet werk en zekerheid

Arbeidsrecht

Kink in de kabel bij invoering Wet werk en zekerheid

Er komt een nieuwe wet met verbeteringen en verduidelijkingen van de Wet werk en zekerheid. Wat heeft deze reparatiewet tot gevolg?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Eerste Kamer. Het is de vraag of het met de reparatiewet lukt om de gehele wet nogvoor 1 juli door het parlement te loodsen, zoals het plan was.

Reparatiewet Wet werk en zekerheid

De beoogde inwerkingtreding verschilt per onderdeel. Het ontslagrecht en de vergoedingen zouden in principe per 1 juli 2015 wijzigen. De regels voor tijdelijke contracten zouden al op 1 juli ingaan. Met de reparatiewet Wet werk en zekerheid komt de invoering op korte termijn echter mogelijk op losse schroeven te staan.

In de Memorie van Antwoord staat dat de Vereniging van arbeidsrechtadvocaten VAAN constateert dat in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) ‘bevoegd gezag’ steeds wordt vervangen door ‘UWV’, maar dat niet is uitgewerkt wat er moet gebeuren als er een cao-commissie is ingesteld die over het ontslag beslist. “De melding dient nog steeds bij de overheid plaats te vinden, maar onduidelijk is wie toetst of die melding is gedaan.” Verder zou de wet een onjuiste verwijzing bevatten.

De regering erkent dat er “enkele technische onvolkomenheden” in de wet zijn geslopen, zo meldt de Staatscourant. “Een wetsvoorstel waarin een voorstel is opgenomen om dit te repareren zal op korte termijn worden ingediend bij de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel zal worden verduidelijkt dat als het ontslag via een cao-commissie verloopt, de cao-commissie moet nagaan of aan de vereisten van de WMCO is voldaan.”

BOEK: Wet werk en zekerheid – over het nieuwe arbeidsrecht
Dit boek geeft u inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor uw praktijk betekent, met uitgebreide aandacht voor de overgangsregelingen.

In een middag alles weten over de nieuwe Wet werk en Zekerheid?
Kom naar de praktijkmiddag Wet werk en zekerheid – Betrouwbaar naar een nieuw Arbeidsrecht

Reageer op dit artikel