nieuws

Leidt seksmails versturen tot ontslag op staande voet?

Arbeidsrecht

Een medewerker die het integriteitsbeleid van zijn werkgever heeft ondertekend, bezoekt tijdens lunchtijd, pornosites. Ook maakt hij via zijn werkmail veelvuldig seksafspraken. Is dit reden voor ontslag op staande voet?

Een man treedt als administratief medewerker in dienst bij de Raad van Rechtsbijstand, die minderdraagkrachtigen bijstand verleent. Dit vraagt van de medewerkers goed gedrag en integriteit, stelt de werkgever.  De raad heeft daarom een integriteitsbeleid, waarin onder meer staat dat het gedrag van de medewerkers gepast moet zijn, zodat het publiek vertrouwen heeft in de Raad.  Er mag geen mail worden verzonden die schade kan veroorzaken aan de raad of personen, als deze in verkeerde handen valt. Ook staat er concreet in dat bewust sites bezoeken die pornografisch of aanstootgevend materiaal bevatten, niet is toegestaan. De administratief medewerker heeft bij zijn indiensttreding de verkorte versie van het integriteitsbeleid ondertekend.

Lees ook jurisprudentie: Flirterige sms’jes hooguit evaluatiepuntje 

Veel trekt hij zich er echter niet van aan, zo blijkt. De HR-manager roept hem half februari op het matje en confronteert hem met het feit dat hij op het werk pornosites zou hebben bezocht. De man geeft dit meteen toe. Hij meldt drie jaar lang, in de lunchpauze of na het werk, pornosites bezocht te hebben. Ook erkent hij dat hij via zijn werkmail seksafspraken maakt en deze per mail ook nog eens evalueert.

De raad stelt een onderzoek in en de man wordt geschorst. Na een week vindt weer een gesprek plaats. De werkgever stelt de man voor de keus: óf hij gaat vrijwillig akkoord met ontslag met een opzegtermijn van drie maanden of er volgt ontslag op staande voet. Hij  krijgt vier dagen bedenktijd, maar accepteert het voorstel niet. Vervolgens ontslaat de Raad de man per brief op staande voet. In de brief bevestigt de werkgever dat de man heeft toegegeven stelselmatig pornosites bezocht te hebben. “Daarnaast zijn in uw mailbox vele mails aangetroffen waarin seksafspraken worden gemaakt en geëvalueerd waarvan de aard, inhoud en taalgebruik aanstootgevend is. Deze mailcommunicatie heeft plaatsgevonden op allerlei tijden, ook – anders dan u heeft verklaard, tijdens werktijd. Ten minste één collega heeft geconstateerd dat u op het werk pornografisch materiaal heeft bekeken.”

Ontslag op staande voet?

De werknemer doet voor de rechtbank Midden-Nederland een beroep op de vernietigbaarheid van de opzegging, omdat een ontslagvergunning ontbreekt en omdat hij zich beschikbaar heeft gehouden voor werk. Hij eist dat de raad binnen vier dagen na het vonnis hem in staat stelt het werk te hervatten op staffe van 1000 euro per dag. Ook eist hij zijn loon terug. De kantonrechter staat voor de vraag of het ontslag op staande voet “onverwijld “is gegeven: er zijn immers dertien dagen verstreken tussen het eerste gesprek en het ontslag op staande voet. De Raad stelt echter dat er eerst zorgvuldig onderzoek gedaan moest worden op de pc van de werknemer en dat hem ook nog eens bedenktijd is gegeven.

De kantonrechter stelt dat dat de werkgever  bij het eerst gesprek op de hoogte was van het feit dat hij pornosites bezocht had bekeken op de computer, maar nog niet op de hoogte was van de e-mails. Dat de Raad nader onderzoek wilde doen vindt de rechter niet onbegrijpelijk. Aan de zogeheten ‘onverwijldheidseis’ is dan ook voldaan.

Vervolgens speelt de vraag of er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Hierbij moeten de omstandigeheden van het geval in aanmerking worden genomen, stelt de kantonrechter. Hij stelt voorop dat het tijdens werktijd verrichten van privé-activiteiten vandaag de dag – binnen zekere grenzen – geaccepteerd is.  Een werkgever mag er niet vanuit gaan dat een werknemer communicatiemiddelen van het bedrijf alleen voor het werk gebruikt. Het e-mailen naar privé-contacten onder werktijd is dan ook geen reden voor ontslag op staande voet. Dat zou anders zijn als het werk van de man er onder geleden zou hebben, maar op het functioneren van de man is niets af te dingen.

De kantonrechter vindt het aannemelijk dat de man, ook al had hij de verkorte versie getekend, op de hoogte was van het integriteitsbeleid en kon weten dat zijn gedrag niet paste binnen dit beleid. Punt is alleen dat de sancties niet duidelijk vermeld staan in het beleid. Wel dat er sancties worden opgelegd, maar welk gedrag tot welke sanctie leidt, is vaag. “Daarom hoefde de man er niet op bedacht te zijn dat zijn gedrag zou leiden tot de zwaarst denkende sanctie.” Ook had hij nooit een waarschuwing gekregen. Volgens de kantonrechter is er geen dringende reden voor het ontslag op staande voet:  de man heeft direct openheid van zaken gegeven, hij heeft al die jaren goed gefunctioneerd en de Raad heeft geen schade geleden naar buiten toe.  Dat hem nog een keuze gegeven is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met een bedenktermijn, keert zich zelfs nog tegen de werkgever. “Het feit dat de Raad dit voorstel heeft gedaan – ook al was dit om hem tegemoet te komen – duidt erop dat zij de reden wellicht als minder dringend heeft ervaren dan zij n u in de procedure doet voorkomen.”

De man maakt wel aanspraak op de loondoorbetaling, oordeelt de kantonrechter. Door de vertrouwensbreuk die is ontstaan is werkhervatting echter niet mogelijk. Daarom oordeelt de rechter dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt per 1 juli.

Rechtbank Midden-Nederland, WCLI: NL: RBMNE:2014:1751.

Lees meer rechtszaken over het bezoeken van pornosites op de werkvloer op PW DE Gids Vakbase.

 

 

 

Reageer op dit artikel