nieuws

Moet u altijd outplacement bieden bij ontslag?

Arbeidsrecht

Moet u altijd outplacement bieden bij ontslag?

Moet u een ontslagen werknemer een outplacementtraject aanbieden als de financiële situatie van het bedrijf penibel is? De rechter keek ernaar.

Een werknemer van een kunststoffenproducent heeft zijn ontslag aangevochten omdat hij vond dat dat zijn functie helemaal niet is komen te vervallen maar door andere goedkopere werknemers is overgenomen. En hij meent dat Depron niets heeft gedaan om via outplacement en/of scholingstrajecten te voorkomen dat hij werkloos zou worden en ook geen financiële regeling voor hem heeft getroffen. Hij meent mede als gevolg van zijn leeftijd, scholing en uitblijven van ondersteuning van de zijde van zijn werkgever na drie jaar nog steeds werkloos is en binnenkort zal terugvallen op een uitkering van de gemeente.

Het bedrijf zou afstevenen op een faillissement en zou daarom geen middelen hebben om een ontslagvergoeding (>PW De Gids Vakbase) te betalen. De jaarstukken van 2011 laten zien dat de financiële situatie aanzienlijk is verbeterd (na het ontslag), maar dit zou alleen komen door de verkoop van onroerend goed om schulden bij de bank af te betalen.

Ontslagen

Het hof overweegt dat het een werkgever al dan niet in het kader van een reorganisatie vrij staat de bestaande taken te herschikken of in te perken. In dit geval is een deel van de taken van de werknemer ondergebracht bij een andere planner, terwijl een nieuwe werknemer tijdelijk is aangetrokken om medewerking te verlenen aan het afwikkelen van energiecontracten; een taak die niet in het pakket van de werknemer zat. Nu niet gezegd kan worden dat de taken van de ontslagen werknemer in hun geheel zijn blijven bestaan, terwijl deze evenmin integraal zijn overgeheveld naar een andere persoon in het bedrijf met minder dienstjaren, kan niet worden gezegd dat de door de werkgever bij het UWV Werkbedrijf aangevoerde reden voor de opzegging vals of voorgewend is.

Gezien de betrekkelijk kansloze positie op de arbeidsmarkt van de ontslagen planner zegt het hof dat het voor de hand ligt dat, daar waar mogelijk, de werkgever die de arbeidsovereenkomst opzegt een werknemer in een dergelijke positie voorzieningen biedt. Dit kan bijvoorbeeld door een inspanning om te bewerkstelligen dat deze ander werk kan vinden, maar ook door financiële compensatie te bieden voor het verlies aan inkomen.

De werkgever heeft betoogt dat zij, gelet op haar financiële positie, daartoe niet in staat moest worden geacht en de kantonrechter heeft hem daarin gevolgd.

Het hof doet dit dit niet. Gekeken naar de omzet is het niet vol te houden dat de werkgever niet in staat zou zijn geweest om enige voorziening voor de werknemer te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van de vergoeding van een outplacement.

De werkgever is hierin tekortgeschoten Zeker ook omdat een andere ontslagen werknemer wel allerlei voorzieningen kreeg. De ontslagen werknemer krijgt een aanvulling op zijn WW-uitkering voor de volle looptijd van 38 maanden. Dat komt neer op zo’n 15 duidend euro.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
ECLI:NL:GHSHE:2014:1135

Reageer op dit artikel