nieuws

Big Brother op werkvloer: wanneer mag het?

Arbeidsrecht

Big Brother op werkvloer: wanneer mag het?

Mag de werkgever een werknemer controleren door hem te volgen met GPS of door video-opnames te maken met een verborgen camera? Wat is toelaatbaar en wat niet? De aandachtspunten voor HR op een rij.

De apparatuur en mogelijkheden om werknemers te controleren worden steeds geavanceerder. Of het nu gaat om een screening of cameratoezicht, of de controle van het e-mailverkeer. Maar ook het opnemen van telefoongesprekken of de inzet van een detective behoren tot de controlemogelijkheden.

In de praktijk kan een spanningsveld ontstaan tussen de privacyregels aan de ene kant en de waarheidsvinding van de werkgever aan de andere kant. Bovendien geldt dat voor sommige vormen van controle in beginsel de instemming van de ondernemingsraad nodig is. In dit artikel over controlemiddelen zet PW De Gids op een rij waar werkgevers rekening mee moeten houden als zij overwegen een controlemiddel in te zetten.

Privacy werknemer

Uit de jurisprudentie valt op te maken dat werknemers zich bij de rechter vaak beroepen op hun privacy. Maar wanneer mag de werkgever zijn werknemers bespieden en wanneer wordt dit bespieden door de rechter opgevat als een onrechtmatige daad? In het algemeen geldt dat de werkgever een zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ heeft als er een concreet vermoeden bestaat van diefstal en of verduistering. Het is dan van belang dat de camera specifiek en alleen gericht is op een bepaalde plek, zoals bijvoorbeeld de kassa. Zoals in deze zaak waarin een werkgever door middel van videoregistratie constateert dat een werknemer kassageld verduistert. Daarop ontslaat de werkgever de betreffende werknemer op staande voet. De werknemer vindt dat de werkgever de video-opnamen niet als bewijsmiddel mag gebruikenvanwege een inbreuk op de bescherming van het privé-leven. 

Het privacy-argument speelde eveneens in deze zaak waarin de werkgever een zieke werknemer liet observeren. De werkgever zag geen andere mogelijkheid meer om te kunnen beoordelen of de werknemer echt te ziek is om op de afspraken te verschijnen voor haar re-integratie.

E-mail werknemer

Ook met de conrole, van het e-mailverkeer waagt de werkgever zich soms op glad ijs. Wanneer mag dit wel en wanneer niet? Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft vuistregels opgesteld voor het gebruik van e-mail en internet door de werknemer en de controle daarop door de werkgever. De belangrijkste vuistregels zijn:

  • behandel zaken online op dezelfde manier als offline;
  • stel heldere regels op met de instemming van de ondernemingsraad;
  • publiceer de regels op een voor de werknemer toegankelijke wijze;
  • bespreek geconstateerd gedrag zo spoedig mogelijk met de werknemer;
  • biedt inzage in de gegevens.

Het CBP heeft ook een raamregeling en een checklist ontwikkeld die het opstellen van privacyregelingen voor controle op het e-mail- en internetgebruik van werknemers kan vergemakkelijken. Deze voorbeelden zijn te vinden op de site van het CBP.

Kijk voor meer jurisprudentie op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel