nieuws

Meeste klokkenluiders gefrustreerd over gevolgen

Arbeidsrecht

Meeste klokkenluiders gefrustreerd over gevolgen

Werknemers ervaren vaak negatieve gevolgen van het melden van strafbare feiten en andere misstanden op het werk, blijkt uit onderzoek. Slechts een op de vijf klokkenluiders heeft positieve ervaringen na het aankaarten van misstanden.

Na een evaluatie van allerlei klokkenluidersregelingen constateert onderzoeksbureau Berenschot dat 32 procent van de klokkenluiders de persoonlijke gevolgen als negatief beoordeelt. Misstanden worden in circa de helft van de gevallen niet aangepakt of opgelost. Slechts een vijfde van de de klokkenluiders zegt positieve ervaringen te hebben met het melden van misstanden. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’ dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal werkten ruim 4000 mensen met ervaring met het melden van misstanden aan het onderzoek mee.

De onderzoekers pleiten in het rapport voor het stroomlijnen van diverse klokkenluidersregelingen. Er zijn te veel meldinstanties en de regelingen zijn ingewikkeld. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is bijvoorbeeld nagenoeg onbekend. Volgens het rapport is “een gedegen bezinning op de rol en positie wenselijk”.  Het Adviespunt Klokkenluiders zou volgens de onderzoekers zo snel mogelijk een permanente en wettelijke status moeten krijgen.

Ontslag na melding

Maar liefst 29 procent van de ondervraagde werknemers zegt in de afgelopen twee jaar vermoedens te hebben gehad van strafbare feiten, schending van regels en gedragscodes en misbruik van bevoegdheden en gezagsrelaties. In ongeveer de helft van de gevallen werden die vermoedens neergelegd bij een leidinggevende of bij de vakbond. De andere helft zag daarvan af wegens bewijsproblemen of vrees voor negatieve gevolgen.

Die angst is blijkens het onderzoek niet ten onrechte. In minder dan een vijfde van de meldingen werd de klacht met waardering ontvangen. Meer mensen ondervonden negatieve gevolgen, zoals ontslag, overplaatsing, buitengesloten worden door collega’s, verslechterd loopbaanperspectief of gevoelens van frustratie. (Bron: ANP)

 Tip: op zoek naar jurisprudentie over klokkenluiders? Kijk op  PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel