nieuws

Achterstallig cao-loon: dokken?

Arbeidsrecht

Achterstallig cao-loon: dokken?

Bij de eindafrekening achterstallig cao-loon uitbetalen. Bent u dat verplicht?

Een zelfstandige kok werkt vijf jaar bij een vakantiepark en krijgt 1.500 euro netto uitbetaald volgens de cao. Zijn arbeidsovereenkomst wordt opgezegd om bedrijfseconomische redenen. Afgesproken wordt dat de kok zijn vakantiedagen en overuren zoveel mogelijk opmaakt. De werkgever houdt echter meer dan vierhonderd uur in op de eindafrekening. Daarop eist de werknemer middels een brief uitbetaling van achterstallig salaris, overuren en vakantietoeslag. De werkgever weigert en de kok stapt naar de kantonrechter.

Op basis van onder andere cao-loonsverhogingen die tijdens zijn dienstverband werden doorgevoerd, eist de werknemer achterstallig salaris en vakantietoeslag. Ook wil hij uitbetaling van de overuren. De werkgever zegt echter dat de kok bij elke contractverlenging akkoord is gegaan met zijn loon. Ook is er afgesproken dat de nettoloonafspraak zou worden omgezet in een brutoloonafspraak, dit ter compensatie van het aantal minuren. Omdat de werknemer de afspraak niet wilde ondertekenen zijn de minuren eerder nog niet verrekend.

De kantonrechter constateert dat de cao een minimumkarakter heeft, maar dat het nettoloon niet lager mag zijn dan het netto equivalent van het brutosalaris volgens de salarisschaal. In een verweerschrift van de werkgever wordt zelfs erkend dat de werknemer nog achterstallig salaris tegoed heeft. Uit de cao blijkt dat niet tijdig gecompenseerde minuren kunnen vervallen na een bepaalde periode. Volgens de rechter is een aantal minuren niet tijdig gecompenseerd en daarom komen te vervallen. De werknemer kan op basis van de weekstaten niet bewijzen dat hij zoveel overuren heeft gemaakt. De kantonrechter laat dit daarom buiten beschouwing. De rechter veroordeelt de werkgever het achterstallig salaris uit te betalen tot en met de laatste maand en ook het vakantiegeld moet uitgekeerd worden.
Rechtbank Noord-Nederland
2 juli 2014
ECLI:NL:RBNNE:2014:3132

TIP: Meer jurisprudentie lezen over het minder uitbetalen dan het cao-loon? Lees verder op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel