nieuws

Wanneer outplacement bieden?

Arbeidsrecht

Wanneer outplacement bieden?

Een magazijnbeheerder vecht zijn ontslag aan omdat hij geen outplacement heeft gekregen. Terecht?

De functie van een magazijnbeheerder komt in een bedrijf te vervallen vanwege bedrijfeconomische omstandigheden. Het UWV verleent een ontslagvergunning waarop de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt beëindigd. De magazijnbeheerder is echter van mening dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag (>Lees meer over kennelijk onredelijk ontslag op PW De Gids Vakbase) en vecht zijn ontslag aan bij de kantonrechter. Hij eist een schadevergoeding.

Van werk-naar-werk?

De werknemer vindt namelijk dat hij meer recht heeft op de functie van magazijnbeheerder dan zijn collega, die op medische gronden een aantal jaren geleden in het magazijn is geplaatst. De collega kan namelijk weer zijn oude werkzaamheden oppakken, waardoor hij in het magazijn kan blijven werken. Ook vindt de magazijnbeheerder dat de werkgever veel te weinig activiteiten heeft ontplooid om hem naar ander werk te begeleiden. Hij heeft geen outplacement gekregen en ook ander werk binnen het bedrijf of bij zusterbedrijven is hem niet aangeboden.
De werkgever is echter van mening dat de werkzaamheden en de omvang van het magazijn zijn veranderd. Zo worden onder andere minder voorraden bijgehouden. Ook merkt de werkgever op dat de collega van de werknemer al meer dan zes jaar in het magazijn werkt en zijn vroegere werkzaamheden vanwege medische beperkingen niet meer kan uitvoeren. Verder heeft de werkgever een drietal bedrijven aangedragen waar de werknemer zou kunnen solliciteren. Dat het de werknemer uiteindelijk niet is gelukt in dienst te treden, ligt niet aan de werkgever.

Lees ook: 3 gouden regels voor outplacement

Outplacement niet verplicht

De kantonrechter is van oordeel dat de magazijnmedewerker terecht voor ontslag is aangedragen. Het verweer van de werknemer dat zijn collega zijn andere (oude) functie weer kan uitvoeren, slaat de rechter in de wind. De collega is namelijk niet in staat om zijn oude werkzaamheden te hervatten. Het magazijnwerk is nu de bedongen arbeid van de collega. Bovendien is de collega langer in dienst dan de werknemer.
Verder concludeert de kantonrechter dat het een werkgever niet verplicht is outplacement aan te bieden. Bovendien heeft de werkgever gemotiveerd toegelicht dat er binnen zijn bedrijf geen vacatures zijn en ook bij zusterbedrijven bleek er geen functie voor handen. De werknemer wilde zich namelijk omscholen tot dakdekker en bij een zusterbedrijf in dienst treden. Echter, de werkzaamheden in deze branche waren met ruim tien procent afgenomen en er was daardoor geen plaats voor een nieuwe medewerker.
De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. Zo heeft de werkgever het afspiegelingsprincipe op de juiste manier toegepast. De vordering van de werknemer wordt daarom afgewezen.

Bron: Rechtbank Amsterdam
27 oktober 2014
ECLI:NL:RBAMS:2014:7195

TIP: Leer meer over het actuele ontslagrecht op de cursusdag Ontslag: als het moet, doe het goed op 20 november.

Reageer op dit artikel