nieuws

Loonprikkel Participatiewet gering effect

Arbeidsrecht

Loonprikkel Participatiewet gering effect

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet zal een gering effect hebben op het aannemen van mensen met een beperking.

De nieuwe Participatiewet (>PW De Gids Vakbase) stimuleert werkgevers via een loonkostensubsidie om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dit moet er voor zorgen dat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Onderzoekers van Tilburg University hebben deze stimuleringsmaatregel onderzocht. De onderzoekers concluderen dat het effect van de loonkostensubsidie ‘gering zal zijn’.

Randvoorwaarden

Volgens Irmgard Borghouts, een van de onderzoekers, is een subsidie alleen niet genoeg. ‘Om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces is veel meer nodig. Zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers.’
Het beschikbaar stellen van financiële instrumenten om werkgevers te compenseren is weliswaar een van de randvoorwaarden. Maar dat alleen is volgens Borghouts niet voldoende. ‘Een loonprikkel werkt niet vanzelf. Er zijn verschillende factoren die bij werkgevers een rol spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking. Denk aan de bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk.’

Inclusief HRM-beleid

Volgens Borghouts is het echt de kunst om te kijken naar wat deze mensen wel kunnen. En om vervolgens banen te creëren die daadwerkelijk passen bij hun talenten. Dat kan volgens de onderzoeker door de ontwikkeling van inclusief strategisch HRM-beleid binnen bedrijven en organisaties.
Tilburg University gaat nog een vervolgonderzoek doen om de condities in kaart te brengen waaronder werkgevers arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen.

TIP: Blijf op de hoogte van alle HR-wetten op de HR-wetgeving actualiteitenmiddag op 8 oktober. 

Reageer op dit artikel