nieuws

Ontslag wegens verduistering: terecht?

Arbeidsrecht

Een werknemer houdt financiële stukken achter. Vindt de rechter ontslag op staande voet wegens verduistering terecht?

Ontslag wegens verduistering: terecht?

Een locatiemanager is in dienst van een groothandel en heeft in 2011 een contract voor onbepaalde tijd gekregen. De manager functioneert goed en er zijn geen klachten. In 2013 heeft de manager een voorschot van 25.000 euro op zijn salaris gekregen. Dit bedrag dient ter betaling van zijn consumptieve schulden. Maandelijk lost hij vierhonderd euro af. In de gesloten overeenkomst wordt verder afgesproken dat hij zijn werkgever alle informatie verstrekt omtrent zijn financiële positie (privé) en dat hij na het tekenen van de overeenkomst geen leningen of schulden aangaat.

Loonbeslag

In de zomermaanden van 2014 krijgt de werknemer tot twee keer toe een deurwaarder op de stoep. Hij ontvangt stukken inzake een derdenbeslag. Het betekent dat er beslag op het loon van de werknemer wordt gelegd. Enkele stukken verdwijnen echter in de bureaulade van de werknemer, die een paar weken later op vakantie gaat. Tijdens zijn vakantie vindt de werkgever de documenten in de bureaulade. De werkgever is ontstemd en vindt dat de vertrouwensrelatie ernstig is geschaad. Er is volgens de werkgever sprake van verduistering van stukken met betrekking tot de financiële positie van de werknemer. Daarop wordt de locatiemanager op staande voet ontslagen.
De werknemer gaat in protest, houdt zich beschikbaar voor werkzaamheden en schakelt de kantonrechter in om het ontslag te laten vernietigen. Hij eist daarbij loondoorbetaling en een wettelijke verhoging van de loonbedragen. In kort geding worden de vorderingen van de werknemer afgewezen waarop een hoger beroep volgt.

Lees ook: Zo herkent HR financiële problemen bij medewerkers

Sprake van verduistering?

Kern van de zaak is of er werkelijk sprake was van verduistering. Volgens de werknemer was het eerste stuk al bekend bij de werkgever. Hij heeft dit document namelijk getoond aan de personeelsadviseur. De rechter komt tot de conclusie dat er dus één stuk wel bekend was bij de werkgever en één stuk was “achtergehouden”. Schoorvoetend erkent de werkgever dat het inderdaad maar om één achtergehouden stuk ging.
Daarop oordeelt de rechtbank dat er geen sprake was van opzet van de werknemer. Bovendien is een ontslag op staande voet een te zwaar middel. Ook in een bodemprocedure zou ontslag op staande voet op deze grieven niet stand houden. De rechter oordeelt dat de werknemer weer in zijn werkzaamheden moet worden toegelaten. Verder worden zijn loonvorderingen toegewezen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
7 april 2015
ECLI:NL:GHSHE:2015:1276

 

Reageer op dit artikel