nieuws

Nieuwe VAR door Tweede Kamer

Arbeidsrecht

Nieuwe VAR door Tweede Kamer

De definitieve nieuwe VAR komt dichterbij: de Tweede Kamer is akkoord met een nieuwe belastingtoets.

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat de prullenbak in. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een nieuw alternatief waarin opdrachtgevers en zzp’ers een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, die de fiscus op haar beurt beoordeelt.
Nadat Wiebes’ wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) geen doorgang kreeg wegens een storm aan kritiek van werkgevers en werknemersorganisaties, kwam hij in april met het wetsvoorstel voor een nieuwe VAR ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie’. De grootste wijziging is dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij een tijdelijke opdracht nu per sector gebruik kunnen maken van model- of voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst, die de fiscus goed moet keuren.
Als ook de Eerste Kamer instemt, zal de nieuwe belastingtoets waarschijnlijk al per 1 januari 2016 gaan gelden. Dit najaar wil de Belastingdienst daarom al een reeks van die voorbeeldovereenkomsten op de website publiceren. Andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daar dan gebruik van maken. Daarom kan men nu al overeenkomsten aan de fiscus voorleggen. Maar hoe gaat dat in z’n werk? Drie vragen:

1. Wie kan overeenkomsten overleggen?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn; het mogen ook overeenkomsten zijn waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al mee werken.
Ook opdrachtnemers kunnen een overeenkomst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Anders kan hij beter gebruikmaken van de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector. Dit scheelt in de administratieve lasten van de opdrachtnemer. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

2. Welke gegevens staan er in?

Als u een overeenkomst naar de fiscus stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

  • Naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt.
  • Soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair.
  • Gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld, een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken.
  • Aat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert.
  • Of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen.
  • Welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden. U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden.
  • Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.

3. Hoe kunt u de overeenkomsten toesturen?

Mail het verzoek om beoordeling van een overeenkomst naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. Dit geldt zowel voor overeenkomsten voor brancheorganisaties of belangengroepen, als voor eigen overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan probeert de fiscus de overeenkomst binnen zes weken te beoordelen. (Bron: Over Salarisadministratie / Redactie)

TIP: Blijf op de hoogte van de nieuwe belastingtoets voor zzp’ers en kom naar de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 19 november. 

Reageer op dit artikel