nieuws

Werkweigering na ziekte: toch een transitievergoeding?

Arbeidsrecht

Werkweigering na ziekte: toch een transitievergoeding?

Een werkneemster wordt na een periode van ziekte arbeidsgeschikt verklaard, maar weigert te werken. Is ontslag zonder transitievergoeding terecht?

Een apothekersassistente wordt na een dienstverband van vijf jaar arbeidsongeschikt. Er zou sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Na anderhalf jaar arbeidsongeschiktheid meldt de bedrijfsarts na onderzoek dat de werkneemster weer volledig arbeidsgeschikt is. Naar aanleiding van deze hersteldverklaring roept de werkgever de apothekersassistente op om haar werkzaamheden te hervatten, echter de werkneemster komt niet opdagen. Het leidt tot een opschorting van het loon maar ook deze handeling doet de apothekersassistente niet bewegen.

Werkweigering

De werkneemster laat weten een deskundigenoordeel te vragen bij het UWV. Uit dit oordeel blijkt de apothekersassistente echter geschikt om het werk te hervatten, maar ook dit keer komt de werkneemster niet opdagen, waarop de werkgever dit aanmerkt als werkweigering. Dan meldt de werkneemster dat ze zwanger is en anderhalve maand later gaat bevallen.
De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder vergoeding. Er is sprake van verwijtbaar handelen. De werkneemster weigert haar werk te hervatten ondanks dat ze arbeidsgeschikt is. De werkneemster zegt dat zij niet in staat is vanwege ziekte aan het werk te gaan. Bovendien gaat ze binnenkort bevallen.

Lees ook: Wanneer is werkweigering reden voor ontslag?

Geen opzegverbod

Volgens de kantonrechter is er sprake van een opzegverbod, maar het ontslag houdt geen verband met zwangerschap, dus staat het ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg. Het opzegverbod tijdens ziekte is niet aan de orde. De bedrijfsarts, verzekeringsarts en de psycholoog hebben de werkneemster arbeidsgeschikt verklaard ook al vindt de werkneemster dat zij een onjuist oordeel hebben gegeven. Naar oordeel van de medische specialisten heeft de werkneemster te weinig informatie gegeven tijdens de medische onderzoeken, waardoor zij geen antwoord konden geven of er sprake was van een persoonlijksheidsstoornis.
De kantonrechter komt tot de conclusie dat de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. Het werk weigeren doet haar de das om. De werkgever heeft alles geprobeerd om de werkneemster te overreden om aan de slag te gaan, echter zonder resultaat. Vanwege de ernst van de verwijtbaarheid is er ook geen ruimte voor een transitievergoeding.

Bron: Rechtbank Noord-Holland
26 november 2015
ECLI:NL:RBHNO:2015:10552

TIP: In welke gevallen is er sprake van verwijtbaar handelen? Leer er alles over tijdens de cursusdag Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk op 31 maart. 

Reageer op dit artikel