nieuws

Werknemer vermist: einde contract?

Arbeidsrecht

Werknemer vermist: einde contract?

Een zieke werknemer is ineens van de aardbodem verdwenen. Is dit grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden?

Een werknemer meldt zich ziek, omdat hij enkele dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen. Na de opname stuurt de werknemer een Whatsapp-bericht met de mededeling dat hij binnen enkele dagen zijn werk zal hervatten. Op de dag dat hij weer op het werk zou verschijnen, blijft het echter stil. De werknemer laat niets van zich horen en na een week stuurt de werkgever het zogenoemde protocol ‘Ziek- en-herstelmelding’ naar hem toe.

Ook hierop krijgt de werkgever geen reactie. Na twee weken radiostilte meldt de broer van de werknemer dat hij als vermist is opgegeven. De werkgever stopt daarop met loon doorbetalen, maar probeert wel te achterhalen waar de werknemer gebleven is. Er worden brieven zowel aangetekend als per gewone post gestuurd en via het openbaar ministerie wordt getracht de verblijfplaats te achterhalen. Ook wordt er bij zijn flat aangebeld om te kijken of hij thuis is. De werknemer blijft onvindbaar.

Ontbinden arbeidsovereenkomst

Nadat alle pogingen mislukken, start de werkgever (na lange tijd wachten) een ontbindingsprocedure bij de rechter. Volgens de werkgever is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen en dient op basis van artikel 7:669 lid 3 sub e de arbeidsovereenkomst ontbonden te worden. Mocht dit geen grond zijn, dan stuurt de werkgever aan op andere omstandigheden, waarop van hem niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te houden.

De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een opzegverbod. Ondanks dat de werknemer zich ziek had gemeld voor het ziekenhuisbezoek, is er daarna weer een melding gekomen dat de werknemer op het werk zou verschijnen. Toch is er volgens de rechter geen sprake van verwijtbaar handelen. Er zijn geen feiten of omstandigheden dat de werknemer van zijn niet-verschijnen een verwijt kan worden gemaakt.

Op basis van de h-grond kan de arbeidsovereenkomst wel worden ontbonden. Zo oordeelt de kantonrechter dat, omdat er al lang geen invulling wordt gegeven aan de arbeidsovereenkomst door de werknemer, er een gerechtvaardigd belang is. Wel kan nog een transitievergoeding worden toegekend, maar dan moet de werknemer wel voor een bepaalde termijn daarvoor een verzoek indienen.

Rechtbank Midden Nederland,

22 december 2015

ECLI:NL:RBMNE:2015:9190

 

Reageer op dit artikel