nieuws

Concurrentiebeding omschrijven? Maak deze fout niet!

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding omschrijven? Maak deze fout niet!

Een werknemer verlaat zijn werkgever voor een baan bij een klant van de organisatie. Kan het concurrentiebeding dit voorkomen?

Een IT-consultant is via zijn bedrijf gedetacheerd bij de NS, waar hij op de IT-afdeling werkt. Met zijn werkgever heeft hij een concurrentiebeding afgesproken. In de jaren dat de consultant bij het detacheringsbedrijf werkt, is hij achtereenvolgens werkzaam geweest bij het UWV, de KPN en de NS. In september 2015 solliciteert de werknemer naar een functie bij de NS, waar hij ook wordt aangenomen. Alvorens hij in dienst wil treden, meldt hij bij zijn oude werkgever (de detacheerder) dat hij per 1 januari 2016 in dienst treedt bij de NS. Echter, de werkgever wil hem aan zijn concurrentiebeding houden. Daarop start de IT-consultant een kort geding waar hij de kantonrechter vraagt het beding te vernietigen.

Concurrentiebeding omschrijven

De werkgever is van mening dat het concurrentiebeding geldig is en dat de werknemer niet bij de NS in dienst mag treden omdat de werkzaamheden onder het bereik van dit beding vallen. Met andere woorden de NS bedrijft dezelfde soort werkzaamheden als de werkgever. Daar steekt de kantonrechter echter een stokje voor. Zo is de kantonrechter van oordeel dat de NS primair een vervoersonderneming is. De IT-activiteiten binnen de onderneming zijn ten dienste van de corebusiness van de NS. De hoofdactiviteiten van de werkgever richten zich echter op IT-werkzaamheden. De werkgever had volgens de rechter in het beding mee moeten nemen dat ook bedrijfsonderdelen (bij de inlener) die de activiteiten van de werkgever raken, onder het beding zouden vallen. Dat is niet gebeurd. Bovendien stond in het concurrentiebeding ook niet expliciet dat de werknemer bij een relatie in dienst mocht treden. Het beding was daar volgens de rechter onduidelijk in.

Lees ook: Wanneer gaat een concurrentiebeding te ver?

De werknemer wordt in het gelijk gesteld en mag in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever, de NS. Het concurrentiebeding mag volgens de rechter een indiensttreding dus niet in de weg staan.

Bron: Rechtbank Rotterdam
2 februari 2016
ECLI:NL:RBROT:2016:921

Reageer op dit artikel