nieuws

Geen ontslag voor klokkenluider

Arbeidsrecht

Klokkenluiders krijgen betere bescherming: werkgevers mogen ze voortaan niet zomaar ontslaan.

Geen ontslag voor klokkenluider

Klokkenluiders, werknemers die ernstige misstanden binnen hun organisatie aan de kaak willen stellen, worden voortaan beter beschermd bij ontslag. Deze betere bescherming voor klokkenluiders werd dinsdag door de Eerste Kamer geloodst. De Senaat stemde unaniem in met de zogenoemde Wet Huis voor Klokkenluiders.

Betere bescherming klokkenluiders

De nieuwe wet verbiedt werkgevers onder meer om klokkenluiders te benadelen, door deze werknemers bijvoorbeeld financieel te benadelen of in het uiterste geval te ontslaan. Slechts een op de vijf klokkenluiders zegt positieve ervaringen te hebben gehad met het aankaarten van misstanden, zo bleek uit eerder onderzoek. Werknemers worden nu beter beschermd wanneer zij een vermoeden van een misstand melden bij een klokkenluidersinstantie, de inspectie of toezichthouder. En wanneer zij een melding doen bij een dergelijke instantie, mag de werkgever niet zonder toestemming van de klokkenluider worden geïnformeerd. Ook krijgen stagiaires, vrijwilligers en zzp’ers bescherming in de nieuwe wet.

Klokkenluidersregeling verplicht

Bovendien worden werkgevers met meer dan vijftig mensen in dienst binnenkort verplicht om een klokkenluidersregeling op te stellen. Naar verwachting zal de wet Huis voor Klokkenluiders op 1 juli 2016 in werking treden.
Een onderdeel van de nieuwe wet is het ‘toevluchtsoord’ voor klokkenluiders: het Huis voor klokkenluiders. Het huidige Adviespunt Klokkenluiders – dat klokkenluiders bij vermoedens van een misstand vertrouwelijk adviseert – zal opgaan in een nieuwe, onafhankelijke instantie.
Deze krijgt twee gescheiden afdelingen: een waar een klokkenluider vertrouwelijk advies kan inwinnen, en een afdeling die met instemming van de melder onder bepaalde omstandigheden onafhankelijk onderzoek kan doen naar de misstand of de manier waarop de klokkenluider door zijn werkgever wordt behandeld.

Via de media?

Of de nieuwe wet een verbetering is voor de bescherming van klokkenluiders, vroegen juristen zich deze week openlijk af in De Telegraaf. De juristen denken dat medewerkers die misstanden binnen hun organisatie via de media aankaarten straks minder bescherming krijgen dan wanneer ze dit doen via het Huis voor klokkenluiders. Bovendien stellen de juristen dat het budget wat het Huis ter beschikking krijgt – 400.000 euro per jaar – nauwelijks voldoende is om kwalitatief, grondig onderzoek af te leveren. De weg naar de media is volgens hen een stuk sterker.

 

 

Reageer op dit artikel