nieuws

Sfeerverpester overplaatsen: terecht?

Arbeidsrecht

Sfeerverpester overplaatsen: terecht?

Een werkneemster zorgt voor een vervelende werksfeer. Een verbeterplan ondertekent ze niet. Is haar overplaatsing terecht?

Een vrouw werkt bij een zorginstelling als allroundverzorgende. Ze is al ruim vijftien jaar werkzaam bij de instelling op diverse plaatsen. Er vindt eind 2014 een gesprek plaats tussen de werkneemster en haar leidinggevende. In dit gesprek wordt onder andere haar negatieve houding ten opzichte van collega’s besproken. Er worden daarop verbeterafspraken gemaakt, maar ze gaat wel dagdiensten draaien. De intentie is dat de negatieve sfeer omslaat. Mocht dit niet slagen, dan wordt gekeken of de werkneemster kan worden overgeplaatst. Het verslag van dit gesprek tekent de vrouw niet.

Niet eens met overplaatsing

In augustus 2015 is er een onaangename e-mailwisseling over het overplaatsen van de werkneemster naar de thuiszorg. Het leidt enkele maanden later tot een tweede gesprek; de werkneemster loopt geëmotioneerd weg en meldt zich ziek. De werkgever meldt de werkneemster niet ziek, maar geeft wel aan dat er drie andere opties zijn om binnen het bedrijf te werken. Dit leidt tot overplaatsing naar een andere locatie, waarmee de vrouw akkoord gaat.
Nadat de vrouw iets meer dan een week aan de slag is op de nieuwe locatie, meldt zij zich wederom ziek. Ze wil weer terug naar haar oude werkplek. De werkgever weigert echter mee te gaan in de grillen van de werkneemster. Daarop stapt de vrouw naar de rechter en eist toegelaten te wordt tot haar oude werkplek. Er zijn geen redenen geweest tot overplaatsing en de werkgever heeft haar geen tijd gegeven om haar functioneren te verbeteren.

Verbeterplan niet getekend

De kantonrechter merkt op dat de vrouw het verslag van het verbetertraject niet wenste te tekenen. De vrouw had echter moeten weten dat ze zich diende te verbeteren en dat dit blijkens het tweede gesprek niet is gebeurd. De werkgever stelt dat ondanks de goede voornemens de werkneemster al na enkele maanden weer haar oude gedrag vertoonde. De e-mailwisseling tussen de leidinggevende en de werkneemster was daar het bewijs van. De kantonrechter oordeelt dat het een werkgever vrij staat een allround medewerker in te zetten op andere onderdelen binnen de organisatie. Verder heeft de vrouw expliciet ingestemd met overplaatsing. Er is geen sprake van slecht werkgeverschap. De werkneemster dient haar overplaatsing op te volgen.

Rechtbank Limburg
8 februari 2016
ECLI:NL:RBLIM:2016:1028

Tip! Meer weten? Meld u snel aan voor de Opleiding Wet Werk en Zekerheid: Rechtspraak en Praktijklessen

Reageer op dit artikel