nieuws

Vakbonden en werkgevers blij met aanpassingen Asscher

Arbeidsrecht

Vakbonden en werkgevers blij met aanpassingen Asscher

Ondernemersorganisaties en de vakbonden zijn blij dat minister Asscher knelpunten in de Wet werk en Zekerheid en rond de loondoorbetaling bij ziekte weg weg wil nemen.

De transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte krijgt de werkgever van het UWV vergoed. Ook de problemen bij seizoenswerk worden aangepakt. Verder zijn afspraken gemaakt om de ontslagprocedure bij het UWV te vereenvoudigen en om enkele schrijnende punten bij de transitievergoeding voor ondernemers in problemen op te lossen.

De leeftijd waarop het minimumloon ingaat, daalt met een jaar tot 22. Werkgevers krijgen een compensatie voor de hogere loonkosten.

“Dit is de beloning voor een jaar lang actievoeren”, zegt Yorrick van der Ent (22) van FNV Young & United. “Op de meest uiteenlopende manieren hebben wij Nederland duidelijk gemaakt dat je van een jeugdloon als jongvolwassene niet kan rondkomen. Denk aan onze halve stripact in de Tweede Kamer bij minister Asscher. Deze stap zorgt ervoor dat jongvolwassenen vanaf hun 21e financieel iets meer lucht krijgen. Maar we zijn er nog niet, want uiteindelijk verdienen 18-jarigen ook een echte baan met een volwassen loon.”

FNV Jong-voorzitter Esther Crabbendam vindt dat het nu tijd is om door te pakken. “We hebben keihard geknokt voor een eerlijk jeugdloon en we zijn de strijd aan het winnen. Bij volwassen plichten hoort een volwassen loon. De grens moet dus naar 18 jaar, maar deze stap pakken ze ons niet meer af!” De verdere verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar wordt echter pas genomen, nadat de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd.

Werkgevers: positief nieuws

Michael van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, noemt de aanpassingen van Asscher positief nieuws voor werkgevers. “Zij kunnen de inzet van medewerkers beter afstemmen op de bedrijfseconomische omstandigheden. En de lasten van het werkgeverschap worden beperkt.” Ook Hans de Boer van VNO-NCW verwelkomt het pakket. “Ik verwacht dat de maatregelen die zijn genomen in overleg met het kabinet en de fracties in de Tweede Kamer zullen leiden tot een beter werkende arbeidsmarkt.”

Aandachtspunten liggen er nog bij de plannen van het kabinet rond de uitvoerbaarheid van een minimumuurloon en minimumloon stukloon. Dat zal goed gewogen moeten worden in het verdere overleg. (ANP/Redactie)

Reageer op dit artikel