nieuws

Alcoholmisbruik: toch passend werk?

Arbeidsrecht

Alcoholmisbruik: toch passend werk?

Een chauffeur wordt ontslagen na meerdere malen onder invloed te hebben gereden. Kan hij ontslag voorkomen met passend werk?

Een chauffeur is in 1992 in dienst gekomen bij een busbedrijf. In de jaren daarna functioneert de chauffeur goed, maar in 2006 gaat het in zijn privéleven mis. Hij wordt door de politie aangehouden voor een alcoholcontrole. Uit de controle blijkt dat hij onder invloed heeft gereden waarop zijn rijbewijs wordt ingevorderd. De werknemer krijgt een schriftelijke waarschuwing, maar daar blijft het bij. Vijf jaar later in 2011 blijkt dat zijn rijbewijs is verlopen. De werknemer krijgt onbetaald verlof en na drie maanden pakt hij zijn werkzaamheden weer op. In 2014 blijkt echter alweer zijn rijbewijs verlopen.

Rijbewijs kwijt

De werknemer wordt geschorst en er wordt geen loon doorbetaald. Ook wordt de werknemer een deadline gesteld inzake het weer in bezit krijgen van het rijbewijs. De werknemer vraagt uitstel en laat een brief van het CBR aan zijn werkgever zien. Deze brief maakt duidelijk dat het CBR geen rijvaardigheidsbewijs wil afgeven. Er is sprake van alcoholmisbruik en de werknemer wordt ongeschikt geacht voor het besturen van motorrijtuigen. De werknemer moet opnieuw gekeurd worden maar dit kan pas na een jaar. Na een aantal maanden vraagt de werknemer om loondoorbetaling, maar dit wordt door de werkgever geweigerd.

De loonvordering wordt door de kantonrechter afgewezen en ook de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Daarop gaat de werknemer in hoger beroep.

Lees ook: Diefstal en alcoholgebruik: toch transitievergoeding

Niet beschikbaar voor werk?

Inzake de loondoorbetaling is het Hof van mening dat de werknemer zowel bereid als beschikbaar moet zijn voor het verrichten van de bedongen werkzaamheden. De werknemer meldde niet dat hij de bedongen arbeid wilde verrichten, maar passende arbeid. De rechter is van oordeel dat het niet op de weg van de werkgever ligt passende arbeid in dit geval te bieden. De werknemer kon zijn werkzaamheden niet uitvoeren omdat hij geen rijbewijs had. Hierdoor was hij niet beschikbaar voor zijn bedongen arbeid. De rechter bevestigt het oordeel van de kantonrechter en veroordeelt de chauffeur in de proceskosten.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
3 mei 2016
ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

TIP: Hoe bouwt u in dit soort zaken een goed ontslagdossier? Leer welke eisen de WWZ stelt tijdens de cursus Dossieropbouw op 31 mei. 

Reageer op dit artikel